Detta har hänt...! nr 4 år 2019. Klockaren Anders Hellman, jobbarkompis med Bellman


Klockaren i Toresund, Anders Hellman, blev jobbarkompis med Bellman på Kungliga Nummerlotteriet i Stockholm.

Bilden ovan visar "Indebetouska huset" i Gamla stan i Stockholm år 1819. Dragning i Kungliga Nummerlotteriet.

I nuvarande hembygdsgården bodde förr socknens klockare. Mellan 1744 och 1772 hette klockaren Anders Hellman. Han var född 1717 och gift med Stina Löfgren som var ett år yngre. Klockaren Anders Hellman flyttade till Stockholm 1772 där han fick jobb på Nummerlotteriet och blev ”jobbarkompis” med Bellman.

Image
 
 
 
 
 
”Bellmans mårgon sup med smörgås i hand, trött och trumpen”.  Johan Tobias Sergel

 

Tyvärr finns ingen bild på klockaren Anders Hellman. 

Greven Jean Georg Lillienberg på Herresta som var särdeles inflytelserik rekommenderade Anders Hellman till en tjänst vid Nummerlotteriet i Stockholm.

Förutom kansliet, med bland annat en sekreterare, en ombudsman och en kanslist, hade Nummerlotteriet fem kontor och ett eget tryckeri. Lottsedlar såldes i det så kallade huvudförsäljningskontoret i Nummerlotteriets hus i kvarteret Cepheus vid Svartmangatan 9 eller hos någon av ”kollektörerna” dvs återförsäljarna.

Det var dragning 17 gånger om året. Framför Indebetouska huset på Slottsbacken restes en liten tribun prydd med fru Fortunas bild, i vilken lotterihjulet ställdes. En handskbeklädd gosse ur publiken fick med förbundna ögon dra fem nummer ur en tombola med sammanlagt 90 nummer.

För att öka spellusten gav Kungl. Nummerlotteriet årligen ut en almanacka. Den innehöll en kalender med markerade speldagar, markerade dragningsdagar. Av lotteriets vinst avsattes bl a ett belopp som vid varje dragning tilldelades som brudgåva till "fem av allmogens ogifta döttrar i åldern 15 till 24 år". De lyckliga vinnarna erhöll sin gåva så snart hon "trädt i giftermål".

Kända svenska män, både i och utanför Svenska Akademien, har tjänstgjort i Kungl. Nummerlotteriets direktion. Från 1776 tjänstgjorde Carl Michael Bellman som sekreterare. Verksamheten upphörde av politiska skäl 1841.

Man har ju hört historier om bl a Rysken, Tysken och Bellman. Det kunde kanske lika gärna ha varit Hellman, Bellman och Sellman.

Karl Johan Vilhelm Sellman var kyrkoherde i Toresund 1897 - 1923. Han var också fader till arkitekten Thure Sellman som ritade det första "Gula" Industrihuset och Rosa villan.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Bertil Lindh (2019-04-06 15:29:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bertil Lindh (2020-04-24 15:40:49) Kontakta föreningen