Hembygdsgården i Stallarholmen


Hur gammal är Hembygdsgården?

Det är svårt att fastställa. Det fanns ett hus på samma plats på en karta från 1500-talet. Eftersom kyrkan är från 1100-talet kan man nog utgå ifrån att det fanns hus på platsen från ungefär samma tid.  På kartan nedan från 1640-talet ses en byggnad vid kyrkan på ungefär samma plats som Hembygdsgården.                 

Image

Ursprungligen har huset tjänstgjort som tingshus och sockenstuga dvs mötesplats för dem som styrde och ställde i Toresunds socken. Toresunds kyrka var en s k tingskyrka för Selebo härad. Med det menas att före varje ting hölls tingspredikan i kyrkan för alla som deltog i tinget. I huset fanns också lokaler för kyrkvaktmästaren.

1675 hade man flera ting angående påstådda häxerier inom häradet. Häxprocesserna finns beskrivna i Hembygdsförbundets bok årgång 1998.

När Hembygdsföreningen tog över huset tog man bort reveteringen (rappningen). Huset hade förmodligen reveterats under 1800-talet. Nu återställdes byggnaden och istället brädfodrades huset. Ett gediget arbete som utfördes av medlemmarna och mycket av det material som gick åt vid reparationen skänktes av medlemmarna. Hembygdsföreningen underhåller fortlöpande huset och försöker i mån av tid och pengar göra förbättringar.

Skolverksamheten

År 1812 blev en del av huset skola. Ägaren till Herresta stod som garant för skolan mot att barn från Herresta hade företräde till skolgången. Undervisningen pågick ända till 1957 då skolan lades ned. Lokalerna kom sedan att utnyttjas som församlingshem fram till 1987 då kyrkan överlät huset till Stallarholmens Hembygdsförening.

Den första "scholmästaren" hette Mårtensson. Organisten och klockaren Axel Abraham Mårtensson var född i Klockargården i Edsbergs socken den 19 juli 1791. Fadern var organisten Mårten Josefsson och moder Anna Brita Lekeberg. Till Toresund kom Mårtensson från Edsberg år 1814. Han var då 23 år gammal. Han bodde här i klockargården tillsammans med organisten och klockaren Erik Ekengren som var gammal vid denna tid och dog den 28 mars 1821, 76 år gammal.

Axel Mårtensson gifte sig med Anna Lotta Jonsdotter den 8 november 1818. Anna Lotta var hushållerska till Mårtensson innan giftermålet. Hon kom till Klockaregården år 1816, tillsammans med sin mor änkan Stina Jonsdotter. Anna Lotta var född i Salby i Toresund den 12 februari 1802 och var således 11 år yngre än sin man. Hon var 16 år och 9 månader vid bröllopet och gravid i 4:e månaden.

Den 22 november 1856 dog klockaren, organisten och skolmästaren Axel Mårtensson 65 år gammal och hustrun Anna Lotta Mårtensson dog den 9 juli 1860, 58 år gammal. Nya skollärare trädde till och skolverksamheten bedrevs ända fram till 1957 varefter den nya skolan i Stallarholmen invigdes.

 

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Bertil Lindh (2018-11-12 12:43:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bertil Lindh (2022-09-07 10:33:38) Kontakta föreningen