Styrelse m fl


Årsmötet utser styrelsens ledamöter som väljs två år i taget. För att inte riskera att hela styrelsen kan komma att ersättas på en gång, utses endast hälften av styrelseledamöterna vid varje årsmöte. Den hälft som valdes på föregående årsmöte sitter kvar tills deras tvåårsperiod är klar

Ordförande Jessica Andersson Storgatan 14 O 245 31 Staffanstorp [email protected]   0731-52 69 22 Å 2020
Vice ordförande Catrin Ohlson Kertis väg 19 245 63 Hjärup [email protected] 040-46 08 96   Å 2021
Sekreterare Lena Vensryd Tamburinvägen 9 245 42 Staffanstorp [email protected] 046-25 33 08 0733-52 30 31 Å 2021 S
Kassör Gert Vensryd Tamburinvägen 9 245 42 Staffanstorp [email protected] 046-25 33 08 0709-76 97 79 Å 2020 S
Ledamot Lisbeth Bergendorff Slaktarevägen 1 245 35 Staffanstorp [email protected]   0708-25 63 62 Å 2020
Ledamot Anders Linders Geijersgatan 63 216 19 Malmö [email protected] 040-15 87 77 0706-79 31 35 Å 2021
Ledamot Gertie Olovsson Slaktarevägen 8 245 35 Staffanstorp [email protected] 046-25 61 64 0768-72 13 72 Å 2021
Ledamot Anita Larsson Husarvägen 13 245 91 Staffanstorp [email protected]   0732-47 12 83 Å 2021
Ledamot Gun Scheffer Nevisborg 40 B 245 45 Staffanstorp [email protected] 0762-16 58 28 0733-22 75 35 Å 2021
Ledamot Lena Johansson Åkershus 11 A 245 37 Staffanstorp [email protected]   0733-93 17 80 Å 2020
Ledamot Maja Andersson Tvillingarnas väg 9 245 33 Staffanstorp [email protected] 046-25 26 95   Å 2020

Två revisorer utses också av årsmötet ett år i taget

Revisor, sammankallande Jan Nilsson Lagerlöfsväg 14 245 32 Staffanstorp [email protected] 046-257645   Å 2020
Revisor Gert-I Hanshammar Lutavägen 1 245 42 Staffanstorp [email protected] 046-258020   Å 2020
Revisorsuppleant Gunnar Kemfors Rådjursstigen 19 245 72 Genarp   040-480870   Å 2020
Revisorsuppleant Lennart Svensson Blidvägen 14C 245 38 Staffanstorp   046-254257   Å 2020

Valberedningens tre ledamöter utses också av årsmötet  ett år i taget.

Valberedning, sammank. Paul Edvinstam Nevisborg 13 A 245 45 Staffanstorp [email protected]   0721-88 96 51 Å 2020
Valberedning Zoltan Pusztai Knutsborg 102 245 45 Staffanstorp [email protected]   0705-25 28 25 Å 2020
Valberedning Eric Danell Södergatan 3 H 245 31 Staffanstorp     0702-97 68 81 Å 2020
 
                 
                 
               

 

 

 
             

 

 

 

 

   
   
   

 

 

                 
                 
                 
.

 

Förening:

Staffanstorps Hembygdsförening

Skapad av: Staffanstorps Hembygdsförening (2015-03-03 16:39:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Staffanstorps Hembygdsförening (2019-05-01 15:42:02) Kontakta föreningen