Föreningshistorik


Staffanstorps Hembygdsförening bildades 1965 med syfte, enligt dåtida stadgar, "att verka för hembygdsvården inom Staffanstorps Kommun". Föreningens historia är följande:

1965 Bildande och i samband med detta inköp av Nevishögs Smedja för 25.000:-.
1967 Kommunalnämnden beslöt att föreningen skulle återbetala 15.000:- men fick som bidrag 10.000:- till att bestrida kostnader för reparation av Smedjan. Kyrkliga Samfälligheten köper Smedjan av Föreningen för 25.000:- och det nedskrivna lånet återbetalas till Kommunen.
1968 En seminarieuppsats av Per Petersson och Christer Järlgren ger detaljerad historik för Nevishögs Smedja.
1976 Omläggning av taket på Smedjan. Kyrkliga Samfälligheten bidrog med 1.000:- och reparationen kostade Föreningen 4.928:-.
1977 Kyrkliga samfälligheten åtog sig det fortsatta underhållet av Smedjan. Föreningens nyttjanderätt garanterades men endast för smedjelokalen och under förutsättning att Föreningen reorganiserades. Kyrkliga Samfälligheten upplåter Smedjan för en av sina pensionerade f.d. anställda.
1982 Föreningen börjar kampen för Åstradsgårdens bevarande. Tidningsartiklar, insändare, namnlistor övervinner i sista minuten kommunledningens rivningsbeslut.
1983 Kommunen ger Föreningen nyttjanderätt av Åstradsgården under 25 år, beviljar upprustningsbidrag  48.500:- och med ideella krafter påbörjas ett gigantiskt ideellt restaureringsarbete. De museala samlingarna har fått ett hem och Föreningens medlemmar och allmänheten en samlingslokal.
1992 Smedjan återköps från Kyrkliga Samfälligheten för 110.000:-.
1995 Söndagen 21 Maj kunde Smedjan återinvigas efter ett omfattande restaurerings- och ombyggnadsarbete av bostadsdelen. Inköpet och restaureringen har kostat runt 275.000:- och kunnat finansieras med lotterier, allmänhetens gåvor, bidrag från stiftelser och Kommunen. Samt inte minst genom Arbetsförmedlingens och ALU-poolens gedigna insatser i form av kostnadsfri arbetskraft.
2004 Föreningen installerar jordvärmepumputrustning för Åstradsgården för egna medel.
2005 Föreningen drabbas av en större avloppsskada. Föreningens kassa ”dräneras” på c:a 50.000:-.
2008 Åstradsgården: Gamla trätrappan vid altandörren mot trädgården borttagen och ersatt med trappa i stenmaterial. Materialet bekostat av föreningen. Arbetet utfört av ideella krafter ledda av Börje Olsson.
2009 Åstradsgården byter ägare. Kommunen säljer fastigheten till Staffanstorps Kommunfastigheter. Den nye ägaren genomför ett omfattande renoveringsarbete.
2012 Taket på Smedjan lägges om under vecka 33-36.

För mer information, se "Våra Gårdar".

Förening:

Staffanstorps Hembygdsförening

Skapad av: Staffanstorps Hembygdsförening (2012-04-18 09:43:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Staffanstorps Hembygdsförening (2019-01-16 09:53:28) Kontakta föreningen