Om oss

   

 

S:t Sigfrids socken är beläget i sydöstra delen av Nybro kommun.

     

Bygden befolkades tidigt. Flera stenyxor har hittats.

I Gårdsryd har funnits en domarring (förstörd när kommunen grävde vattenledning) i Gårdsryd finns även väl bevarade rösen från järnåldern, minst 1500 år gamla.

 Enligt legenden anlade den Helige Sigfrid vid Kumlamad (betyder odlad äng) ett...

Läs mer >