Värnberg

Värnberg
Från branden på Värnberg, Roslagsbro, idag, varvid huvudbyggnad på den Oxenstienska fidekommissen  brann ned till grunden. Endast tre av nedre våningens ytterväggar och de båda skorstensstockarna  stod kvar efter brandens släckning. Text och foto: Manfred Wiese.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1954

Fotograf

Manfred Wiese

Källa:

Manfred Wiese