Ausås


Ausås by och socken av Södra Åsbo härad ligger på slätten söder om Ängelholm Socknen omtalas under medeltiden med namnformerna Achæsaas och Auissaas. (Namnet kan vara en kombination av ett okänt mansnamn samt ås"höjdsträckning").

Ausås, vars huvudstråk i stor utsträckning kantas av gatuhus från sekelskiftet, är beläget mellan Strövelstorp och Spannarp. Det är en utpräglad jordbruksbygd. I början av 1800-talet skiftades byn och många gårdar flyttades ut. Byn sträcker sig utmed vägen i öst-västlig riktning. Innan byn var skiftad hade man sin huvudsakliga odlingsareal söderut (Kassagårds och Ausås bys samfälte vång). Hela södra delen av denna vång var ängsmarker. Den del som låg närmast byn var åkerjord.

Ausås socken innefattar byarna Ausås, Spannarp (egentligen en avknoppning från Härninge i samband med jänvägens etablering på 1800-talet), Humlarp, Härninge och Tvängstorp. Sockenbegreppet användes officiellt fram till 1862, därefter var man egen kommun fram till 1951. Mellan 1952 och 1970 ingick Ausås i storkommun med Strövelstorp och Starby. Från 1971 är Ausås en del av Ängelholms kommun.

 

I byn finns bl. a. en kyrka, prästgård, församlingshem med hembygdsmuseum, en mycket välbevarad mölla samt en av Sveriges största plantskolor. Byn har haft flera lanthandlare. Den sista (Ericssons) lades ner 1996.

 

Förening:

Spannarpsortens Hembygdsförening

Skapad av: Magnus Andersson (2018-12-06 20:04:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Magnus Andersson (2021-07-07 16:18:25) Kontakta föreningen