Årsmöte 2019


Årsmöte 5 mars 2019

Årsmöte hölls i församlingshemmet den 5 mars.
Kaffekommiten  bjöd på egentillverkade semlor fettisdagen till ära.
Bengt Pettersson stod för underhållning med små episoder från sin tid på lantmanna.
Här är några bilder, längre ner finner du verksamhetsberättelse och funktionärer för år 2019.

Image

Delar av kaffekomitte

Image

Dukning

Image

 årsmöte 

Image

Alla får vara med

Image

 

Image

 

Image

Kassör Leif Carlsson avtackas

Image

Image

Bengt Pettersson underhållare

Verksamhetsberättelse för Spannarps hembygdsförening 2018.
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande Karl-Anders Börjesson Matsagård  
Vice ordf. Hanne Täckholm klevens                            
Kassör Leif Carlsson Ekekullen                                
Sekr. Kristina Pettersson Arvisdgård      
Övriga ledamöter: Stig-Åke Andersson Himle    
Eva Svensson Hällekullen                            
Curt Karlsson Spannarp 73.
Platsen som ersättare i styrelsen har varit vakant.
Revisorer har varit Ingvar Jakobsson Stomgården och Gösta Börjesson Himle.                    
Ersättare till dessa har varit Sven-Göran Andersson Hällekullen. 
Föreningen har haft 293 medlemmar fördelade på enskilda och familjer.
Föreningen har haft 10 protokollförda styrelsemöten förutom årsmötet.
Föreningen har under året inte haft uppdraget att vara medarrangör vid frågesportsammankomster men föreningens lag har kämpat vid alla tävlingar och håller Spannarps anseende högt. Heder åt dom!
Den 6 mars hölls årsmöte i Spannarps församlingshem. Efter förhandlingarna tog Per-Anders Torsson, åhörarna med på sin cykelresa, kust till kust genom Canada, i ord och bild. 
Under vintern röjdes det undan en del träd på Karingens. I april hjälptes stug-kommittén och styrelsen åt att rensa bort alla grenar och spill efter trädfällningen, så att ”Alma” skulle komma åt att klippa gräset. Nu kommer sol-ljuset bättre åt, vilket gör nytta för växtlighet och för husen.
Vårtalet hölls detta år av Jonas Tellqvist. Han beskrev mycket personligt, sin relation och känsla till årstidsväxlingar och till jorden. Nära 100 personer lyssnade till honom och Glumstens kören vid Gunnars kulle.
Två dagar senare, den 8 maj, stod Spannarps hembygdsförening som värd för kretsens årsmöte. Bygdegården fylldes av folk och funktionärerna hade jämt jobb hela tiden. Spannarp har fått mycket beröm för arrangemanget.
Vid Kärragårds linbasta samlades ca. 30 pers. till Gökotta på Kristi Himmelfärds dag. Frukost, en skön försommarmorgon, tillsammans med trevliga människor. Vad kan man mer begära?
Spannarps skolelever besökte Karingens i slutet av maj. Den dagen sjöd det av aktivitet, rörelse och barnaröster i hus och trädgård på Karingens.
Sommarvärmen 2018 går väl till historien, så när hembygdsföreningen hade midsommarfest kunde vi inte klaga på vädret. Eivor Tellqvist ledde dansen till musik av Edvin Nilsson och hans kompis. Stugkommittén kämpade med att få ihop blommor till midsommarstången då alla midsommarblommor för länge sedan hade vissnat. Det blev en härlig sommardag med mycket folk.
Som alltid är friluftsgudstjänsten en högtidlig stund. Fredrik Sundin höll andakt och Gun Svensson och Jenny-Li Gustavsson musicerade. Efter andakten bjöds alla på kaffe med dopp.
Den 4 augusti var det stor gårdsauktion på Ekeberg. Spannarps hembygdsförening ansvarade för försäljning av kaffe med dopp och annan förtäring. Det kom bortemot 2000 besökare under dagen. Föreningen fick ett välkommet tillskott till kassan.
I mitten av augusti hade sommarens värme släppt sitt grepp och det ostadiga vädret var tillbaka. Det hade troligen betydelse när Musik och Allsångskvällen gick av stapeln. En liten skara besökare fick lyssna till Linda K Johbarns solosång och Sibbarps spelmanslag med Albin Kylenstjärna på fiol. De förgyllde den kyliga kvällen och alla medverkande och besökare sjöng av hjärtans lust. 
Föreningen bjöd på grillkväll den 1 september. En liten gest av tacksamhet till kommittéer och funktionärer som hjälpt till med årets många och arbetsamma arrangemang.
 Under hösten har Spannarps hembygdsförenings styrelse fört samtal med styrelsen för  ”Stiftelsen Jacobssons i Liagårds stipendiefond”. Varbergs Sparbank och Spannarps församling har tillsammans utsett styrelseledamöter och revisorer till stipendiefonden. Spannarps hembygdsförening övertar nu ansvaret att, tillsammans med Spannarps församling, utse de personer som kommer att utgöra styrelse och revisorer till stipendiefonden.
Den 9 dec. hölls Julpromenad och Julmarknad i samarbete med bygdegårdsföreningen. Arrangemanget har i många år avslutat verksamhetsåret. Det skapar stämning och förväntan inför julen. Många önskningar om en god jul och förhoppningar om ett gott nytt år byts under denna eftermiddag.
På vår hemsida finns bilder och annat som är spännande att läsa om vår verksamhet.
Föreningen har deltagit i ordförandeträffar, bokhämtardag m.m
Spannarps hembygdsförening framför här ett stort tack för alla gåvor som föreningen erhållit och för allt arbete som så många har lagt ner för vår hembygds bevarande.
Spannarp 2019

Styrelsen för Spannarps hembygdsförening

Funktionärer 2019

ordförande 2019 mandattid 1 år:     Karl-Anders Börjesson, Matsagård           

3 styrelseledamöter mandattid 2år:  Kristina Pettersson, Arvidsgård              
                                                                 Eva Svensson, Hällekullen              
                                                                 Annica Gustavsson, Himle.              

   Kvar i styrelse:                                     Stig Åke Andersson, Himle.      
                                                                  Hanne Täckholm, Klevens        
                                                                  Curt Karlsson, Spannarp73      

Ersättare i styrelsen, mandattid 1år:   Yvonne Johansson Nygård                                 
Två revisorer, mandattid 1år:                Ingvar Jakobsson Stomgården.               
                                                                    Gösta Börjesson Himle.                    
Ersättare för revisorer, mandattid 1år:Sven Göran Andersson, Hällekullen            

Sstudiekontaktman:                        Hanne Täckholm, Klevens                

Dataansvarig:                                    Karl-Anders Börjesson                    

Arkivbevarare, tidningsklipp m.m.:  Leif Carlsson, Ekekullen                   

Arkivkommitté:                                    Stig-Åke Anderson, Himle Sammankallande    
                                                                Lars-Erik Larsson, Getakulla               
                                                                 Curt Karlsson, Spannarp                    

Föremålskommitté:                               Leif Carlsson,Ekekullen  Sammankallande    
                                                                  Ing-Marie Börjesson, Matsagård                
                                                                  Gudrun Bertilsson, Kallenbergs                
                                                                  Kenth-Åke Stensson, Smeakallesväg 2             
                                                                  Roger Johansson, Strömmaberg                

Stugkommitté                     Peter och Josefin Svensson, Bråtens      Sammankallande
                                              Tore och Susanne Johansson 
                                               Marie och Johnny Nilsson
                                               Lars Andersson, Ekeberg
                                               Stina Börjesson och Lars Wikman

Tillsynsman för Linbastan:  Irene o Gösta Andersson, Kärragård.           

Stugvärd för Karingens:       Stig Mars, Öråsen                         

Kaffekommitté:                      Christel och Torbjörn Ericsson, Kullagärde Sammankallande                    
                                                  Caroline och Christian Wobbe
                                                  Eva och Daniel Alm
                                                   Ingvar Jacobsson

Ledamot jämte ersättare i Varbergs hembygdskrets styrelse: Utses av styrelsen löpande

 5 ombud till årsmöte med Varbergs hembygdskrets:  Curt Karlsson, Spannarp
                                                                                                 Nancy o Gert Birgersson, Himle
                                                                                                 Ing-Marie o Karl-Anders Börjesson, Matsagård

Fotoansvarig:                                                   Karl Anders Börjesson                   

Byggnadskommitté:                                        Stig Mars, Öråsen.  Sammankallande   
                                                                            Göran Schaake, Himle                  
                                                                            Sven-Göran Andersson, Hällekullen.            
                                                                            Göran Bertilsson, Kallenbergs               
                        
Valberedning:                                                    Christel Condrup Ericsson, Kullagärde
                                                                              Josefin Svensson, Bråtens

 

 

Förening:

Spannarps Hembygdsförening

Skapad av: Karl-Anders Börjesson (2019-03-06 18:51:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Anders Börjesson (2019-03-06 19:42:42) Kontakta föreningen