2014 utflykt skvaltkvarnar snapphanegrotta m.m.


 

Utflykt 7 sep 2014

Vi var fjorton personer som samlades i Himle för att samåka på en utflykt. första anhalt var Sällstorps skaltkvarnar.

Första gången kvarnarna nämns i skrift är 1696. I "Landbeskrivning över Varbergs Fögderi" 1729 omskrivs de mer ingående och då fanns det åtta stycken i området. Skvaltkvarnarna kunde mala ca 5-6 säckar mjöl per dag. De var relativt små och rektangulärt byggda i skiftesverk i grov ek och med ingången på kortsidan.
Skvaltkvarnarna var i fullt bruk fram till 1910-1920, men så sent som fram till andra världskriget var någon enstaka kvarn fortfarande i bruk. Några av Skvaltkvarnarna har flyttats, andra har rivits medans några har restaurerats av hembygdsföreningen.

 Herbert från Sällstorps hembygdsförening berättar om skvaltkvarnar

 utflykt 7 sep 2014

 utflykt 7 sep 2014

 utflykt 7 sep 2014

 utflykt 7 sep 2014

 utflykt 7 sep 2014

 utflykt 7 sep 2014

Andra stopp var vid Vabränna hembydsgård i Veddige. Bertil Ivarsson tog emot och berättade om " Smea Kristinas stuga " som föreningen har ett nyttjanderättsavtal på. Där är en stor tomt som de har gjort ett par byggen på, för att få plats med föremål som de har fått från bygden.

 utflykt 7 sep 2014

 utflykt 7 sep 2014

 utflykt 7 sep 2014 Lägg märke till väggplankornas sågning!

Nästa stopp var vid Hjörne Gård och Snapphanegrottan.
Mats tog emot oss och berättade om grottan. Var namnet snapphanegrottan kommit ifrån hade han inte en aning om, det var troligtvis någon "muséeperson" som hittat på.
Däremot berättade han att det år 1899 var en apotekare som hade sommarbostad här, denne apotekare var bekant med kung Oscar II. I samband med besök på Varbergs kurort var kungen även här. varvid han skrev sitt namn i grottan. som sedan blev inristat av en stenhuggare.  På 20-talet skrev Gustav Adolf sitt namn och hans son var här 1967 med sin namnteckning, sedermera kung karl XVI Gustav.
Så kungagrottan är ett mer riktigt namn.

 utflykt 7 sep 2014

 utflykt 7 sep 2014

Förening:

Spannarps Hembygdsförening

Skapad av: Karl-Anders Börjesson (2018-12-12 19:46:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Anders Börjesson (2018-12-12 20:01:12) Kontakta föreningen