2015 Utflykt till Gällsås


 


Utflykt till Gällsås 6 sep 2015.

Hembydsföreningen ordnade en utflykt till gården Gällsås i Okome den 6 sep 2015.
Gällsås är en gård som är donerad till Spannarps församling och förvaltas av en stiftelse.

Ett femtontal deltagare togs emot av grannen Sven som guidade oss i skogarna. Arrendatorn Oskar hade ryggskott så så han visade endast det nybyggda fårstallet.

Image

Image

 

 

Image

 

Image

 

Image

Image

Image

Gällsås 3:1 Okome församling

Fastigheten består av: 17 hektar åker, 3 hektar bete, 0,5 hektar tomt, 64,2 hektar skog, 7,7 hektar impediment (6,2 mosse, kärr, sjö +1,5 berg) Summa 93,9 hektar.

Fastigheten testamenterades till Spannarps församling daterat 2 augusti 1779, av Britta Elisabet Gröndell.

Fastigheten ägs av Grundells stiftelse.

Åker, bete och byggnader är utarrenderade och skogen sköts av Skogssällskapet.

Britta Elisabet Gröndell
Föddes 1702 (troligtvis) i Spannarp Kärragård, hon dog den 1 november och begravdes den 9 november 1784 i Falkenberg.

  1. Lysning 1 september 1734 med Tullaren och Postförvaltaren Karl Östberg, Falkenberg och ärevördiga, gudaktiga jungfrun Brita Elisabet Gröndal Prästgården.
  2. Giftemål den 25 oktober 1737 mellan Handelsman Herr Bernt Sörensson, Falkenberg och änkan Brita Elizabet Gröndell, änka efter Inspektor Östberg.
  3. Giftemål den 29 mars 1745 mellan Tullaren Herr Carsten Pihlgard och Madame Brita Elisabeth Gröndell. Carsten dog 1758.

Hennes far var Mattias G:son (Gunnarsson) Grundell, prästvigd i Lund 1693 och präst här 1700-1710. Dog 1710. Hennes mor var Maria Elisabeth Hejl, född 1675, död 1762 i Spannarp som änka.

Hennes farfar var Gunnar Andersson Gröndell, Länsman i Kinds Härad och var gift med Elisabet Jonsdotter, han dog 1680, kallades för Kindskungen, är begravd under Hulareds kyrka.

Hennes farfars far var Anders Gunnarsson, Länsman i Kinds Härad, han dog 1655. Var gift med Elin (Ella) Nilsdotter, de bodde 1638 i Hjertared Dalstorp.

Hennes morfar var Caspar Pauli Heijlius, Kyrkoherde här 1674-1702, han dog 1702. Gift med Maria Elisabeth Magrius, död 1723.

Syster: Engela född 1709 i Kärragård Spannarp.

Den 12 februari 1746 var det lysning mellan äreborna gud och dygde älskande jungfrun Engela Christina Gröndell Prästgården och Cornetten ädle och manhaftige Herr Balzar Alsing, Ås. Bosatte sig på Ås Kloster. Engela dog som änka 20 mars i Kärragård och begravdes 2 april 1776 i Spannarp.

Förening:

Spannarps Hembygdsförening

Skapad av: Karl-Anders Börjesson (2018-12-12 19:22:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Anders Börjesson (2018-12-12 19:33:39) Kontakta föreningen