Spannarps skola


Skolan i Spannarp

Den 18 juni 1842 kom kungl Maj:ts stadga om folkundervisning.
Det hölls en stämma i Spannarp som avslog förslag om fast skola.
Det ansågs vara tillräckligt med undervisningen som den hittills har
bedrivits.
Emellertid beslutas tillsammans med Tvååker församling den 29 maj 1846
att hava gemensamt skolväsende. Man delade kostnaderna för en fast skola
belägen i Tvååker och en ambulerande skola med sex rotar. Undervisningstiden
för var rote var 7 veckor.
År 1858 kom en kunglig förordning som innebar att särskilda småskolor kunde inrättas.
I april 1862 beslöts att pastoratets gemensamma skoldistrikt skulle delas.
Det uppfördes ett skolhus i mitten av 1860-talet ( nuvarande församlingshem)
exakt årtal känner jag ej till.

Image

Numera församlingshem

Ambulerande småskola startas 1872.
Skolhus för småskola uppförs 1886.  Läs mer

Image

Före detta småskola

Ny skola

Församlingen beslutar vid kyrkostämma den 18 oktober 1907 att en ny skolbyggnad skall uppföras.
Skolhuset uppfördes till en kostnad av ca:17 000 kronor och stod färdigt 1909.

Image

 Spannarp skola uppförd 1909


Den gamla skolbyggnaden byggdes om till (ålderdomshem) försörjningshem,  
som det kallades i dagligt tal.

Image

 

Källa Spannarpsboken. sidor 147-161


 

Förening:

Spannarps Hembygdsförening

Skapad av: Karl-Anders Börjesson (2018-11-07 20:06:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Anders Börjesson (2019-05-30 14:21:18) Kontakta föreningen