Årsmöte 2014


 

Årsmöte 2014

 Kristina Ingvar

 Årsmöte 4/3 2014

 Rsmöte 4/3 2014

 Årsmöte 4/3 2014

 

Efter förhandlingarna bjöd föreningen på kaffe med dopp.

Spelmän från Spannarp underhöll med dragspel och fiol.

 Edvin

 

 Edvin, Karl-Gunnar, Nils-Olof

 Ordföranden Ingvar tackar för underhållningen.

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen har bestått av följande: Ordförande Ingvar Larsson Getakulla, Vice ordförande Kerstin Eriksson Odenvägen 1, Kassör Leif Carlsson Ekekullen, sekreterare Kristina Pettersson Arvidsgård, samt Curt Karlsson Spannarp 73, Eva Svensson Hällekullen, och Arne Skattberg Spannarp. Ersättare till styrelsen har varit Per Ahlbeck Björkhagen, Roland Gunnarsson Bläshammar och Lars Andersson Ekeberg.

Revisorer har varit Gert Birgersson Himle och Gösta Börjesson Himle och som ersättare för dessa har varit Ingvar Jakobsson Stomgården.

Föreningen har haft 290 medlemmar fördelade på enskilda och familjemedlemmar.

Föreningen har haft 7 protokollförda styrelsemöten förutom årsmötet.

Frågesporten har detta år organiserats på ett nytt sätt. Spannarp har ställt upp med ett lag som vanligt och första frågesportomgången för året hölls i Träslövs Bygdegård den 10 feb.

Första tisdagen i mars hölls årsmöte i Spannarps församlingshem. Efter förhandlingarna bjöds på kaffe och bildvisning från arkivet. Bilderna väckte många minnen och lite nostalgi.

I mitten på maj gjordes det en ordentlig städning utomhus på Karingens och en månad senare fick boningshuset sig en genomgång.

Det var kallt på Växtbytardagen och väldigt få deltagare. Våren dröjde, så också lusten och möjligheten att påta i jorden.

Den 5 maj kom det däremot närmare 80 personer för att hälsa våren välkommen vid ”Gunnars kulle”. De fick lyssna till Daniel Nelson som höll vårtalet och vacker sång från kören Två-Spann. Efteråt var det andaktstund i kyrkan och kaffe i församlingshemmet.

Morgonpigga gökotte-besökare samlades vid Kärragårds basta på Kristi-himmelfärds dag. Innan man åt sin medhavda frukost gick man en rask poängpromenad.

Skolbarnen, från Spannarps skola, dök upp på Karingens den 22 maj. Barnen tvättade kläder och slog med klappträ så vattnet stänkte. Bild från besöket finns på baksidan av årets Hallandsbygd.

Många arbetstimmar och stort engagemang har under året gått åt för husbygget på Karingens. Den 15 och16 juni var det också byggnadsvårdskurs där och de som var med fick goda kunskaper i att bygga hus i skiftesverk. Roland Gunnarsson och Stig Mars var kursledare.

Midsommarfesten på Karingens riskerade att flyta bort. Ändå kom det drygt 75 personer som trotsade vädrets makter. Eivor Tellqvist ledde dansen och plaskade barfota runt midsommarstången.

En vecka senare var det friluftsgudstjänst på Karingens. Daniel Nelson höll i andakten. Margot Sedbo, Jenny-Li Gustavsson och Christina Penteus gladde besökarna med sång.

Föreningen beslöt att ställa in loppmarknaden detta år, då det har varit svårt att få ihop saker att sälja.

På öppna stugornas dag fick besökarna se hur arbetet med husbygget framskred. Våra trogna snickare arbetade hela eftermiddagen.

Byacyklingen gick detta år till Kullagärde. Kaffekorgen avnjöts från toppen av Möllebjär med vacker utsikt och i strålande sol.

Den 19 okt. var det höstfest i bygdegården i samarbete med bygdegårdsföreningen. Gästerna serverades god mat, bra musik och dessutom underhöll Geta Lööf med trivsamt musik-quizz.

Under oktober och november har föreningen hållit i en fönsterrenoveringskurs. De fönster som renoverats är tänkt att sättas in i det nya huset som är byggt till spånhyveln.

Julmarknaden och julpromenaden var en trevlig avslutning på föreningens verksamhetsår. Arrangemanget är ett samarbete med bygdegårdsföreningen. Uppskattningsvis kom det runt 200 besökare till marknaden. Edvin Nilsson, Nils-Olof Eriksson och Karl-Gunnar Carlsson underhöll med julmusik.

Föreningen har under året deltagit i olika arrangemang så som ordförandeträffar, frågesportträffar m.m.

Spannarps hembygdsförening framför här ett stort tack för alla gåvor som föreningen har erhållit och för allt det arbete och engagemang som så många lagt ner för vår hembygds bevarande.

Spannarp mars 2014.

Förening:

Spannarps Hembygdsförening

Skapad av: Karl-Anders Börjesson (2018-11-03 12:07:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Anders Börjesson (2018-11-03 12:07:43) Kontakta föreningen