Årsmöte 2016


 

Årsmöte i Spannarps församlingshem Tisdag 1 Mars 2016

Image
 
Image
Image
 
Image
 

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen har bestått av följande: Ordförande Ingvar Larsson Getakulla, vice ordförande Kerstin Eriksson Odenvägen 1, kassör Leif Carlsson Ekekullen, sekreterare Kristina Pettersson Arvidsgård, samt Curt Karlsson Spannarp 73, Eva Svensson Hällekullen och Roland Gunnarsson Bläshammar. Ersättare till styrelsen har varit Lars Andersson Ekeberg, Therés Bengtsson Rommaberg och Karl-Anders Börjesson Matsagård.

Revisorer har varit Gert Birgersson Himle och Gösta Börjesson Himle och ersättare till dessa har varit Ingvar Jakobsson Stomgården.

Föreningen har haft 308 medlemmar fördelade på enskilda och familjer.

Föreningen har haft 9 protokollförda styrelsemöten förutom årsmötet.

På trettondagen hjälptes Hembygdsföreningen, CKF och Bygdegårdsföreningen, åt att ordna barnjulfest i bygdegården. Just detta år saknades en festkommitté och alla tyckte det var viktigt att bevara en lång tradition.

Föreningen höll årsmöte i början av mars. Efter förhandlingarna bjöds det på kaffe och skön sång av Josefin Svensson Bråtens.

Spannarps hembygdsförening har deltagit i frågesportturneringen med ett lag. Föreningen hjälpte också till att anordna den deltävling som gick av stapeln i Kungsäter den 22 mars.

I mitten av april fick Karingens sin årliga ansiktslyftning både i och runt omkring husen.

Några dagar senare var det växtbytardag på Karingens. Återigen var intresset för detta väldigt svalt. Därför togs ett beslut att inte återkomma med denna aktivitet.

Det är alltid högtid vid ” Gunnars kulle” när våren hälsas välkommen. Detta år talade Christina Nilsson från Henriksgård. Många åhörare kom och de deltog även i kyrkan och på kaffestunden i församlingshemmet.

På Kristi himmelfärdsdag var det gökotta vid Kärragårds linbasta. Dagen inleddes med dimma men solens strålar lyckades tränga undan fukten och avslutningen blev strålande.

Barnen från Spannarps skola kom, också i år, på besök till Karingens. Det har blivit en tradition. Intresset från barnen är stort, frågorna är många och våra funktionärer får vara ordentligt pålästa.

Det bjöds på riktigt härligt sommarväder när Midsommardansen gick av stapeln. Gammal och ung trängdes i slänterna krig midsommarstången. Det dansades och lektes. Vissa dåsade i solen efter att ha njutit kaffekorgens innehåll.

Sista söndagen i juni hölls det friluftsgudstjänst på Karingens. Deltagarna bjöds på värmande kaffe vilket behövdes den kvällen.

Föreningen hade loppmarknad invid bygdegården i juli. Trots att loppmarknader är väldigt vanliga runt i bygderna, kom det en hel del människor för att försöka göra fynd.

Ett av föreningens stora evenemang detta år var Musik och Allsångskvällen den 16 augusti på Karingens. Kalle Karlsson från Läjet och Eva Johbarn med Kusinkören lotsade de drygt 200 besökarna genom allsånger och solouppträdanden. På scenen stod bygdens egna musiker, Edvin Nilsson på dragspel och Josefin Svensson med sång. Dessutom gästade oss en mycket skicklig singer-song- writer grupp vid namn ” True North” . Vi sänder tacksamma tankar till familjen Andersson på Ekeberg som, till minne av pappa Anders, har gjort det möjligt att arrangera kvällen.

Sensommarutflykten gick i år till Nybonna i Gällsås, Okome. Svenne Karlsson och Gösta Andersson tog emot, berättade och visade runt.

Spannarps LRF firade detta år 50-års jubileum och stod som huvudarrangör till årets höstfest. Hembygdsföreningen hjälpte till och stöttade med vissa uppgifter.

I oktober var det öppna bygdegårdarnas dag och vår förening medverkade med visning av material från arkivet.

Andra söndagen i advent ordnades Julpromenad och Julmarknad i Himle bygdegård. Doften av glögg och pepparkakor, värme och julmusik spred en härlig stämning. Människor handlade, umgicks, drack kaffe och önskade varandra God Jul.

Det nybyggda huset på Karingens är nu helt färdigt och redo att ta emot spånhyveln. Stort tack till alla duktiga snickare och medhjälpare.

Hoppas att många har kunnat ta del av Spannarps hembygdsförenings fina hemsida. Där hittar man många bilder och referat om vad som har hänt och där finns också upplysningar om det som kommer att hända.

Föreningen har under året deltagit i olika arrangemang så som ordförandeträffar, frågesportträffar m.m.

Spannarps hembygdsförening framför här ett stort tack för alla gåvor som föreningen har erhållit och för allt arbete och engagemang som så många lagt ner för vår hembygds bevarande.

Spannarp mars 2016

Funktionärer för 2016

10. Val av föreningens ordförande 2016 mandattid 1 år: omval
Ingvar Larsson, Getakulla.

11. Val av tre styrelseledamöter mandattid 2år:
Lars Andersson, Ekeberg nyval
Curt Karlsson, Spannarp omval
Roland Gunnarsson, Bläshammar omval

Kvar i styrelse.
Leif Carlsson, Ekekullen. Mandattid utgår 2017
Kristina Pettersson, Arvidsgård. Mandattid utgår 2017
Eva Svensson, Hällekullen. Mandattid utgår 2017

12. Val av två ersättare i styrelsen, mandattid 1år:
Therese Bengtsson Rommaberg omval
Karl-Anders Börjesson Matsagård omval

13. Val av två revisorer, mandattid 1år:
Gert Birgersson, Himle. omval
Gösta Börjesson Himle. omval

Val av ersättare för revisorer, mandattid 1år:
Ingvar Jakobsson Stomgården omval

14. Val av studiekontaktman:
Leif Carlsson Ekekullen omval

15. Val av dataansvarig:
Karl-Anders Börjesson omval

16. Val av arkivbevarare, tidningsklipp m.m.:
Bertil Carlsson, Varberg. omval

17. Val av arkivkommitté:
Stig-Åke Anderson Himle Sammankallande omval
Lars-Erik Larsson Getakulla omval
Curt Karlsson, Spannarp nyval

18. Val av föremålskommitté:
Roger Johansson, Strömmaberg Sammankallande omval
Ing-Marie Börjesson, Matsagård nyval
Gudrun Bertilsson, Kallenbergs nyval
Karl-Anders Börjesson, Matsagård nyval
Kenth-Åke Stensson, Smeakallesväg 2 omval

19. Val av stugkommitté:
Anette & Yngve Gustavsson, Himlevägen Sammankallande
Mari Berggren & Paul Crihan, Jonsgård
Nils-Olof & Kerstin Ericsson, Odenvägen
Kristina & Gabriel Pricop, Getakulla
Margareta & Lars-Göran Davidsson, Himle
Christian & Caroline Wobbe, Sörensgård

20. Val av tillsynsman för Linbastan:
Irene o Gösta Andersson, Kärragård. omval

21. Val av stugvärd för Karingens;
Nils-Olof Ericsson Odenvägen omval

22. Val av kaffekommitté:
Christel & Torbjörn Ericsson, Kullagärde Sammankallande
Leif & Gun Svensson, Nackhälle
Bertil Carlsson & Birgitta Tallgren Andersson, Varberg
Ann-Kristin & Roland Ahlström, Lantmannavägen

23. Val av ledamot jämte ersättare i Varbergs hembygdskrets styrelse:
Ordinarie: Ingvar Larsson, Getakulla.
Ersättare: Kristina Pettersson, Arvidsgård

24. Val av ombud till årsmöte med Varbergs hembygdskrets:
Kerstin o Ingvar Larsson, Getakulla.
Nancy o Gert Birgersson, Himle
Ing-Marie o Karl-Anders Börjesson, Matsagård

25. Val av fotoansvarig
Leif Carlsson Ekekullen omval

26. Val av byggnadskommitté:
Roland Gunnarsson, Bläshammar. Sammankallande omval
Göran Schaake, Himle omval
Sven-Göran Andersson, Hällekullen. omval
Stig Mars, Öråsen. omval
Göran Bertilsson, Kallenbergs omval

27. Val av valberedning:
Josefin Svensson, Bråtens
Christel Condrup Ericsson, Kullagärde

Förening:

Spannarps Hembygdsförening

Skapad av: Karl-Anders Börjesson (2018-11-03 12:00:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Anders Börjesson (2018-11-03 12:02:17) Kontakta föreningen