Årsmöte 2017


 

Årsmöte 7 mars 2017

Årsmöte avhölls tisdagen den 7 mars i församlingshemmet. Ca 45 personer hade hörsammat kallelsen. Förutom sedvanliga förhandlingar höll Pär Connelid Hunnestad ett uppskattat föredrag.Han titulerade sig själv som arkeolog och historisk geograf. Pär berättade att svenska lantmäteriet började göra landskapskartor redan 1628. Landskapskartan över Halland gjordes på 1660-talet, när Halland blivit svenskt. på den tiden var Spannarp näst största by i Halland med 24 gårdar. I slutet av 1700-talet upprättades gårdskartor i samband med storskifte, i mitten av 1800-talet genomfördes laga skifte. Upptill de kartorna finns detaljerade beskrivningar av varje åkerlapp, avseende storlek, bördighet, m m. Pär har lagt mycket tid på digitalisera dessa gamla kartor. på så vis kan man se hur kartbilden förändras över tid och även sådant som är oförändrat ännu idag.

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande Ingvar Larsson Getakulla vice ordförande Lars Andersson Ekeberg kassör Leif Carlsson Ekekullen, Sekreterare Kristina Pettersson Arvidsgård övriga ledamöter: Eva Svensson Hällekullen Curt Karlsson Spannarp 73 Roland Gunnarsson Bläshammar.

Ersättare till styrelsen: Therés Bengtsson Rommaberg och Karl-Anders Börjesson Matsagård.

Revisorer har varit Gert Birgersson Himle och Gösta Börjesson Himle och ersättare till dessa har varit Ingvar Jakobsson Stomgården.

Föreningen har haft 297 medlemmar fördelade på enskilda och familjer.

Föreningen har haft 8 protokollförda styrelsemöten förutom årsmötet.

Verksamhet under 2016 startade i slutet av februari, med en mycket intressant föreläsning om Nord Korea av Karl-Olof Andersson. Bygdens son och f.d. ambassadör i landet drog en stor publik till Himle bygdegård.

Det hölls årsmöte den 1 mars i församlingshemmet. Efter förhandlingar och kaffe berättade Göran Johansson från Jonsgård om sin tid som talskrivare åt dåvarande statsminister Torbjörn Fälldin och senare som statssekreterare i Statsrådsberedningen.

Spannarps hembygdsförening har under året deltagit i frågesportturneringen. Den 20 mars hölls den i Träslövs föreningsgård och Spannarp var medarrangörer. Spannarps lag vann och gick då vidare till Hallands länsfinal. Där kämpade laget till sig ett mycket hedervärt andra pris. Lag Kvibille tog hem segern.

Sedvanlig städning runt Karingens skedde i april månad.

Efter en lång och mörk vinter är det skönt att få hälsa våren välkommen. Detta år var det Göte Olsson som talade vid ”Gunnars kulle”. Denna vackra kulle invid kyrkogårdsmuren anlagd av före detta kyrkvaktmästare Gunnar Johansson.

Gökottan blev en kall och blåsig tillställning som trots detta besöktes av en trogen skara.

Skolbarnen från Spannarps skola kom till Karingens i mitten av maj. Det är väldigt roligt att hembygdsföreningen och skolan kan knyta band på detta sätt. Barnen förflyttar sig i fantasin, till en annan tid, och upplever, med alla sinnen, hur det var att leva på den platsen för länge sedan.

Midsommarfest på Karingens är en stark tradition för många. Många återträffar sker runt kaffekorgar och nostalgin är ständigt närvarande. Midsommarstången stod vackert klädd och dansen leddes även i år av Birgitta Kullberg och Bror Andersson.

Friluftsgudstjänst hölls på Karingens i början av juli. Med de höga susande träden och fågelsången som inramar, är det svårt att hitta en högtidligare plats för detta ändamål. Syskonen Sjöwall som lät sin vackra stämsång ljuda, gav en ytterligare dimension åt kvällen.

I år, 2016, har Sveriges Hembygdsrörelse firat 100-års jubileum och runt om i landet har detta uppmärksammats på olika sätt. I Halland har varje hembygdsförening presenterat sig och sin bygd genom att måla var sin bonad i äggtempera på linneduk. Dessa bonader sattes sedan samman och resulterade i en 66,5 m lång bonad med berättelser och bilder från hela Halland. Vår förenings bonadsmålare var Birgitta Kullberg med hjälp av Nils-Olof och Kerstin Eriksson. Den 7 augusti firades jubileet i Varbergs hembygdskrets, vid Bexells hembygdsstuga. Då visades hela bonaden. Den var mycket fin och uppskattades av alla.

Även detta år kunde vi med glädje ordna en Musik och Allsångskväll. Som lokala soloartister lyssnade vi till Edvin Nilsson på dragspel och Anneli Schaake med sång. Vi hade också glädjen att presentera skönsjungande Cecilia Vennersten som visade prov på sin breda repertoar. Stort tack till alla funktionärer och musiker som hjälper till med detta stora och tidskrävande arrangemang.

En lördag i början av september var det dukat till grillfest i det nya huset på Karingens. Prat och skratt blandades med mat-os och kaffedoft. Det blev en väldigt lyckad kväll.

Arkiv kommittén håller på med sitt inventeringsarbete.

Den renoverade spånhyveln är på plats i det nya huset på Karingens.

En Fiberkabelförening är bildad med Ingvar Larsson som ordförande.

Årets verksamhet avslutades med Julmarknaden och Julpromenaden. Dagen bjöd på vackert väder och lockade många besökare. Marknadens utställare fick sålt en hel del. Mycket kaffe med dopp konsumerades och som vanligt var det en förväntansfull och trivsam stämning.

Föreningens fina hemsida är värd att besöka. Gå gärna in där och botanisera. Där finns mycket spännande läsning och många bilder från verksamheten.

Föreningen har deltagit i arrangemang så som ordförandeträffar, bokhämtardag m.m.

Spannarps hembygdsförening framför här ett stort tack för alla gåvor som föreningen har erhållit och för allt arbete som så många har lagt ner för vår hembygds bevarande.

Spannarp 2017

Funktionärer 2017

10. Val av föreningens ordförande 2017 mandattid 1 år:
Nyval Lars Andersson Ekeberg.

11. Val av tre styrelseledamöter mandattid 2år:
Leif Carlsson, Ekekullen. omval
Kristina Pettersson, Arvidsgård. omval
Eva Svensson, Hällekullen. omval

Tilläggsval av styrelseledamöter på 1 år:
Stig-Åke Anderson Himle nyval
Karl-Anders Börjesson Matsagård nyval

Kvar i styrelse.
Curt Karlsson, Spannarp 73 mandattid utgår 2018

12. Val av ersättare i styrelsen, mandattid 1år:
Hanne Täckholm, Klevens nyval

13. Val av två revisorer, mandattid 1år:
Ingvar Jakobsson Stomgården. nyval
Gösta Börjesson Himle. omval

Val av ersättare för revisorer, mandattid 1år:
Sven Göran Andersson, Hällekullen nyval

14. Val av studiekontaktman:
Leif Carlsson Ekekullen omval

15. Val av dataansvarig:
Karl-Anders Börjesson omval

16. Val av arkivbevarare, tidningsklipp m.m.:
Bertil Carlsson, Varberg. omval

17. Val av arkivkommitté:
Stig-Åke Anderson, Himle sammankallande omval
Lars-Erik Larsson, Getakulla omval
Curt Karlsson, Spannarp omval

18. Val av föremålskommitté:
Roger Johansson, Strömmaberg Sammankallande omval
Ing-Marie Börjesson, Matsagård omval
Gudrun Bertilsson, Kallenbergs omval
Karl-Anders Börjesson, Matsagård omval
Kenth-Åke Stensson, Smeakallesväg 2 omval

19. Val av stugkommitté:
Therés och Joakim Bengtsson, Rommabjär sammankallande
Per och Christina Nilsson, Henriksgård
Anders Wobbe, Sörensgård
Anders och Eva Andersson, Brölandsberg
Siv Jarhult, Himle

20. Val av tillsynsman för Linbastan:
Irene o Gösta Andersson, Kärragård. omval

21. Val av stugvärd för Karingens;
Stig Mars, Öråsen nyval

22. Val av kaffekommitté:
Christel och Torbjörn Ericsson, Kullagärde sammankallande
Gösta och Irené Andersson, Kärragård
Vanja Andersson och Holger Svantesson, Enebacken
Thomas och Gun Georgsson, Himle

23. Val av ledamot jämte ersättare i Varbergs hembygdskrets styrelse:
Ordinarie: Lars Andersson Ekeberg.
Ersättare: Kristina Pettersson, Arvidsgård.

24. Val av 5 ombud till årsmöte med Varbergs hembygdskrets:
Lars Andersson, Ekeberg
Nancy o Gert Birgersson, Himle
Ing-Marie o Karl-Anders Börjesson, Matsagård

25. Val av fotoansvarig:
Leif Carlsson Ekekullen omval

26. Val av byggnadskommitté:
Stig Mars, Öråsen. Sammankallande omval
Göran Schaake, Himle omval
Sven-Göran Andersson, Hällekullen. omval
Göran Bertilsson, Kallenbergs omval

27. Val av valberedning:
Christel Condrup Ericsson, Kullagärde
Josefin Svensson, Bråtens

Förening:

Spannarps Hembygdsförening

Skapad av: Karl-Anders Börjesson (2018-11-03 11:56:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Anders Börjesson (2018-11-03 11:56:27) Kontakta föreningen