Församlingshem


 

 

Spannarps församlingshem.

Spannarps församlingshem

Spannarps församlingshem

Spannarp Församlingshem

Spannarp kyrkogård, Församlingshem

 

Uppfört i början av 1860-talet och använd som skola i nära 50 år.
När nya skolan stod färdig 1909, byggdes den gamla skolan om för att användas som fattighem. Den gamla lärosalen avdelades i tre rum och en korridor. I vart och ett av dessa rum fick tre vårdtagare bo. Efterhand tillbyggdes och förbättrades huset något. Två små rum, ett större kök, bättre värmeanordning samt ett badrum tillkom.
Efter omkring 100 års tillvaro omändrades  Spannarps  första skolhus till Spannarps församlingshem. Mellanväggarna, som insattes när byggnaden togs i anspråk som ålderdomshem, togs bort och den ursprungliga skolsalen blev församlingssal. Lärar och föreståndarinnebostaden blev studielokal. Vaktmästarbostad inreddes i vindsvåningen. Entré samt värme och sanitet ordnades på ett tillfredsställande sätt. Köket bibehölls oförändrat.
(Källa: Spannarpsboken! )

Youtube klipp :När farfar var liten- att gå i skolan. klicka här
Youtube klipp: För hundra år sedan klicka här 

 

Editerad av: Karl-Anders Börjesson (2019-05-30 14:23:29)