Hjärtstartare

 

Hjärtstartare


I samarbete med: Himle bygdegårdsförening

Spannarps LRF-avdelning

Spannarps hembygdsförening

Är hjärtstartare är införskaffad I Spannarp.

Tack vare bidrag från sparbanksstiftelsen har vi haft möjlighet att införskaffa en hjärtstartare i Spannarp.

Den är placerad på utsidan vid bilverkstaden i Himle, där alla kan nå den vid behov.

Tanken är att den kan utlånas vid arrangemang av t.ex LRF, Bygdegården, hembygdsföreningen.

Vid sådana tillfällen måste en lapp med tidpunkt när den är hämtad och ett telefonnummer som Garanterat går att nås när den är utlånad. Lämnas på ordinarie plats.

Max tid för ulåning 8 tim.


Editerad av: Karl-Anders Börjesson (2020-09-28 17:36:45)