Om oss

Spannarps Hembygdsförening

Välkomna till Spannarps Hembygdsförening
Föreningen bildades 1957 och har som syfte att
bevara och vårda bygdens kulturminnen och traditioner.

Bland annat har föreningen ett dokumentarkiv i Spannarps församlingshem
och vårdar Karingens hembygdsgård samt Linbastan vid Kärragård.

Styrelsen: 2020
Ordförande:
Karl-Anders Börjesson
Matsagård Sp 166
43277 Tvååker
070-64 43 061
[email protected]
[email protected]

Kassör:
Hanne Täckholm
Klevens Spannarp 172
43277 Tvååker
076-32 72 243
[email protected]

Sekreterare:
Kristina Pettersson
Arvidsgård, Spannarp 199
432 77 Tvååker
0340-43369
073-02 17 098
[email protected]

Vice ordförande
Curt Carlsson
Spannarp 73
432 77 Tvååker
0340-43091
070-32 63 024
[email protected]

Ledamot:
Eva Svensson
Hällekullen Spannarp 56
432 77 Tvååker
070-27 12 398
[email protected]

 

Ledamot:
Annika Gustavsson
Himlevägen 14
43277 Tvååker
070 977 03 46
[email protected]

 

Ledamot:
Stig-Åke Andersson
Anders Kristians väg 15
43277 Tvååker
0340-43187
070-959 59 43
[email protected]

Suppleant:
Yvonne Johansson
Nygård Spannarp 111
43277 Tvååker
070-535 45 50
[email protected]