Spånga socken


 

 

Sundbyhällen

Tusen år i Spånga
Från 1000-talet härstammar våra äldsta skriftliga dokument, nämligen runstenarna. Spånga har ett 20-tal kända ristningar och är ett av de runstensrikaste områdena i Stockholmstrakten. Några praktfulla exemplar kan beskådas vid Spånga kyrka, men också vid Husby, Kista, Hägerstalund och Eggeby står runstenar. Den sistnämnda tros vara den äldsta inom Spånga. I hörnet av Sundbyvägen och Gamla Bromstensvägen ligger en mycket vacker ristning i en berghäll. En liknande finns också i Husby som upptäcktes så sent som på 1940-talet av militärer.
Runsten vid Spånga kyrka

I jordaböcker, testamenten och tänkeböcker finns de äldsta uppgifterna om gårdarna i Spånga. Exempelvis omtalas Akalla år 1323, Bromsten 1299, Rinkeby 1347, Tensta 1409 och Spånga by 1312. Bebyggelsen från 1000-talet har tämligen oförändrat existerat ända fram till mitten av 1900-talet. Ägarna till de stora gårdarna har dock växlat. På 1600-talet uppgick bondejord i säterier och storgods. Den självständiga bondestammen utplånades emellertid inte. Gården Akalla till exempel fanns kvar i släkten Janssons ägo ända fram till början av 1900-talet.
Akalla - en av Spångas äldsta gårdar

Ägarna till Hässelby gods har under århundraden spelat en avgörande roll för bygdens utformning och ekonomiska liv. Bondeska gravkoret i Spånga kyrka påminner oss om en av Sveriges äldsta adelsätter. Riksskattemästaren, greve Gustav Bonde uppförde Hässelby slott 1657. Flera av Spångagårdarna tillhörde under långa tider Hässelby, bl a Spånga by från 1684 till 1850-talet. Intill kyrkan finns fortfarande det 300 år gamla ryttartorpet Bussenhus, byggt av ägarna till Hässelby för sitt rusthåll åt det svenska försvaret.
Hässelby slott - säte för släkten Bonde

Sockensjälvstyrelsen är en gammal företeelse i Sverige. Den bygd där invånarna besökte samma kyrka bildade en kristen socken. Mot 1100-talets slut var sockenindelningen färdig i hela landet. De ursprungliga bestämmelserna om sockensjälvstyrelse återfinns i landskapslagarna.
Spånga kyrkas äldsta delar är från 1100-talet

Redan 1905 kom 60%  av socknen att tillhöra staten genom förvärvet av Järvafältet. 1966 såldes detta militärområde till de fem kommuner inom vilka marken ligger: Stockholm, Sundbyberg, Solna, Sollentuna och Järfälla. På Järvafältet gjorde Stockholm en stor stadsutvidgning inom sin egen gräns, och de gamla Spångagårdarna Tensta, Rinkeby, Husby, Akalla och Kista lever vidare i namnen på de stadsdelar som på några år växte upp på dessa marker.
Villabebyggelsen i Spånga har pågått sedan sekelskiftet 1900. AB Hem på landet köpte egendomarna Värsta och Kälvesta och styckade upp dem i villatomter. Det därigenom uppkomna samhället fick namnet Solhem. Stor betydelse för bebyggelsen hade givetvis järnvägen, i detta fall Västeråsbanan, som anlagts redan 1876.
Värsta gårds huvudbyggnad uppfördes på 1760-talet

Fram till 1949 var Spånga en egen kommun som omfattade även Hässelby, Vällingby, Duvbo, Ulriksdal, delar av Blackeberg samt några mindre områden som nu tillhör Sollentuna. Den 1 januari 1949 skedde inkorporeringen med Stockholm.
Texten är i huvudsak hämtad ur Sixten Källbergs skrift  "Spånga - en gammal kulturbygd"
Förening:

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

Skapad av: (2012-05-25 14:17:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille (2019-03-11 08:30:00) Kontakta föreningen