Nälsta gård


Gården ligger på Rättar Vigs väg 95.

Vår hembygdsgård är öppen för besökare kl. 13-16  andra och fjärde söndagen i varje månad utom under sommaren.

Inomhus finns äldre möbler, gamla husgeråd och jordbruksredskap, historiska böcker om Stockholm och Spånga, äldre kartor samt gillets egna publikationer.


Vi är lyckligt lottade som har en hembygdsgård som central punkt för möten mellan människor. På Nälsta Gård kan vi visa upp våra samlingar av föremål, bilder och kartor och dessutom ha Öppet Hus-dagar, ofta med program men framför allt en samlingspunkt för såväl gamla som nya Spångabor.De äldre kan träffa kamrater från barndomen, prata o minnas medan de nyinflyttade kan få kunskap om den trakt de flyttat till, området de bor i och ibland även bakgrund till huset de just köpt.

Nälsta Gård är även den en del av traktens två-tusenåriga historia, även om själva gården "bara" är ett par hundra år gammal och med en historia som de flesta andra gamla gårdar i Spånga.Gårdar med namn som de flesta idag betraktar som namn på en tunnelbanestation eller modern stadsdel, Flysta, Vinsta, Råcksta, Värsta, Tensta, Rinkeby och Husby, alla var gårdar med kor, hästar och höns samt lantbruk, precis som Nälsta.

Människor har bott i det son nu är Nälsta i flera tusen år och en av de äldsta bosättningarna upptäcktes på 1930-talet, bara några hundra meter öster om Nälsta Gård och till gården hörde även ett gravområde från vikingatiden om 150 till 200 gravar som låg vid platsen för nuvarande Nälstaskolan.

Den äldsta kartan vi känner till är ritad 1690. Nälsta består då av tre hemman, Östergården, Mellangården och Nedergården. I slutet av 1600-talet kom hela Nälsta att tillhöra Hässelby säteri som från mitten av 1600-talet ägdes av Bondeätten.Siste arrendatorn under Bondes tid var Axel Wahlgren, även kallad Patron. Under hans tid hette gårdsförmannen August Wig och bodde i rättarbostaden  mitt emot huvudbyggnaden. Det är denna person som gett namn åt Rättar Vigs väg, om än staden lyckades stava hans namn fel.

Nälsta Gårds nuvarande adress är Rättar Vigs väg 95 och är öppen för besökare kl 13-16 den andra och fjärde söndagen varje månad utom under sommaren.

Välkommen!

Förening:

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

Skapad av: (2012-05-25 14:05:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille (2019-03-11 08:29:36) Kontakta föreningen