Trollstastugan

Trollstastugan – omkring 1700 – från Trollsta i Sorunda.
Ägd av samma släkt till 1897.

Har tidigare varit s.k. parstuga med i mitten genomgående förstuga och en trappa till övervåningens andersstuga (gäststuga).
Moderniserades 1880 då större fönster och nya innerdörrar insattes.
Trollstastugan flyttades till Hembygdsgården 1935.

Spisen