Historik


Sotholms Härads Hembygdsförening bildades 1931 och omfattade under sina första år samtliga elva socknar som då ingick i häradet. Initiativtagare var Viktor Pettersson, född i Ösmo, sedermera bosatt i Nynäshamn. I sin kärlek till hembygden och sitt stora intresse för bevarande av dess kultur till eftervärlden förtröttades han aldrig i sitt arbete för föreningen, vars medlemsantal snart uppgick till inemot 500. Det var också han som 1933 till föreningen donerade ett 50-tal bruksföremål, av honom egenhändigt samlade runt om i bygden. Donationen kom att utgöra den "grundplåt" kring vilken föreningen under följande år har byggt upp ett museum.

Vid föreningens bildande bestämdes att dess säte skulle vara Nynäshamn och 1934 inköptes egen mark vid det natursköna Fagervik där tidigare ett torp, känt under namnet Sand varit beläget. Torpet brändes ner under det rysk-svenska kriget 1719. Men omedelbart efter krigsslutet uppfördes på platsen en stuga, som sedan dess varit bebodd fram till 1935 då den siste hyresgästen, Ludvig Samuelsson, gick ur tiden. Efter honom har detta Nynäshamns äldsta ännu bevarade boningshus uppkallats till "Luddes stuga". Föreningen har disponerat stugan sedan 1969 och fått den i gåva av Johnson-koncernen 1978.

Efter hand instiftades inom häradet lokala gillen eller föreningar med egna fristående styrelser. Denna omstrukturering började 1944 då Haninge bildade eget gille, året därpå följt av Ösmo och Sorunda. Inom huvudorganisationen bildades även ett folkdansgille som 1946 valde egen styrelse (Nynäshamns Folkdansgille).

Bristen på permanenta, tillräckligt rymliga arbets- och samlingslokaler har i många år utgjort ett kännbart problem för Hembygdsföreningen. Svårigheterna löstes dock 1971 då föreningen gavs dispositionsrätt till en trävilla som året innan inköpts av Nynäshamns kommun. Villan, uppförd 1908 i Jugendstil, är belägen på en tomt i direkt anslutning till Hembygdsgården och dess festplats. År 1991 fick föreningen köpa denna fastighet för en symbolisk summa av Nynäshamns kommun. Den blev ett värdefullt komplement till de övriga byggnaderna. För att få mer utrymme för föreningens samlingar inköptes 1992 ett magasin vid Kalvö från Stockholms stad. Detta plockades ner och sattes upp på Hembygdsgården med hjälp av gymnasieskolans bygg och anläggningslinje.

Föreningen arbetar med komplettering av föremålssamlingar, arkivering av handlingar och fotografier m.m. som berör samhället Nynäshamn för att därigenom till kommande generationer dokumentera hemtraktens utveckling genom tiden. Som ett komplement till bygdemuseets samlingar anordnas sommartid i Trollstastugans övre plan utställningar. Vidare har Hembygdsföreningen och Nynäshamns Folkdansgille gemensamma årligen återkommande arrangemang för allmänheten: Traditionsenlig midsommarfest på midsommaraftonen, Hembygdsdag i september samt gammaldags Julmarknad i anslutning till advent. Dessa arrangemang är förlagda till Hembygdsgården dit allmänheten under sommarmånaderna varje söndag är välkommen att bese museets samlingar och byggnader.

Efter överenskommelse anordnas visningar för skolklasser och grupper även under övriga tider.

Adress:

Nynäshamns hembygdsgård
Sotholms Härads hembygdsförening
Luddes Gränd 2
149 34 Nynäshamn

E-post: [email protected]

Bilder från vår första hemsida kan man se under de olika rubrikerna i menyn: Vår gamla hemsida....

Förening:

Sotholms Härads Hembygdsförening

Ändrad av: Sotholms Härads Hembygdsförening (2020-04-01 09:49:53) Kontakta föreningen
Skapad av: Sotholms Härads Hembygdsförening (2017-09-08 06:59:04) Kontakta föreningen