Våra byggnader


Portalen

Portalen står i ingången till Hembygdsgården.

Luddes Stuga

Sand – stugan, byggd 1719 efter rysshärjningarna samma år. Kallas ”Luddes stuga” efter sista hyresgästen, Ludvig Samuelsson.
Stugan är hopbyggd av två delar, den ena inrymmande bostad och vind, den andra visthusbod och källare.

Gärdsgården runt Luddes stuga

Gärdsgården typ Sörmlandstyp uppsattes av Osvald Lundmark 1970.
Hembygdsföreningen fick Luddes stuga i gåva 1977.
Ny gärdsgård sattes upp 1990 av Folke Andersson, Lennart Gustavsson, Martin Ohlin samt Gunnar Johansson.
Material från Sydved Modo förmedlat av skogsvaktare Curtsson

Image

Gula Villan

Trävilla, byggd 1908 i Jugendstil efter ritningar av arkitekt Güettler.

Båt- och fiskemuseum

Visthusbod från Övre Söderby i Sorunda, där den funnits sedan 1860 – talet.
Tidigare plats och byggår okänt. Flyttad till Hembygdsgården 1939.
Är nu inrett till båt och fiskemuseum.
Handikappanpassades 2007.

Image

Bod och Sädesmagasin

Sädesmagasin, flyttat 1970 från torpet Backlura som brändes för att ersättas av modern bostadsbebyggelse (Nickstahöjden, Nynäshamn).

Image
Bod – har använts som ”hemlighus” och svinhus.
Har tillhört torpet Lilla Kärret, Stathmosvägen 6, Nynäshamn.
Byggår okänt.

Till Hembygdsgården 1974.

Festplatsen

Festplatsen användes numera främst vid midsommaraftonsfirandet, friluftsgudstjänst, loppmarknad …….
Det är en upphöjd dansbana med en estrad för orkester. Hela platsen, med stor gräsmatta och några mindre hus.
Ligger nedanför Hembygdsgådens byggnader.

Fyr

Fyren Ö. Röko sattes upp 1908.
Flyttades till Hembygdsgården 1989.

Linbastu

Bastu – ca 1850 – har tillhört Trollsta – Grödby i Sorunda.
Användes för bl.a. malttorkning men huvudsakligen för torkning av lin som bråkades under svalen.
Flyttades till Hembygdsgården 1935.

Lusthus

Lusthus – år 1771 – från kvarteret S:ta Katarina mindre Södermalm, Stockholm.
Har i fyra generationer tillhört släkten Lundvall, som medtog huset till Nynäshamn vid hitflyttningen 1910.
Invändigt finns fina samtida väggmålningar:
 
Image

Är numera möblerad som lekstuga:

Image

Servering

Servering byggd med monteringsfärdigt timmer från Dalarna efter ritningar av ingenjör Åke Sjöman, Nynäshamn.
Invigd 1943. Tillbygd 1981 med arkiv och utställningslokal.

Smedja

Smedjan kommer från Västerby i Sorunda.
Inventarierna tillverkades och brukades under åren 1899 till 1939 av smeden Henrik Gottfrid Jansson i Valsjö Grind, Älgviken.
Smedjan kom till Hembygdsgården 1939.

Trollstastugan

Trollstastugan – omkring 1700 – från Trollsta i Sorunda.
Ägd av samma släkt till 1897.

Har tidigare varit s.k. parstuga med i mitten genomgående förstuga och en trappa till övervåningens andersstuga (gäststuga).
Moderniserades 1880 då större fönster och nya innerdörrar insattes.
Trollstastugan flyttades till Hembygdsgården 1935.

Image

Vagnsmuseet

Magasin från Kalvö.

Inköpt 1992 från Stockholms stad.
Plockades ner och sattes upp på Hembygdsgården med hjälp av gymnasieskolans bygg – och anläggningslinje.

Förening:

Sotholms Härads Hembygdsförening

Ändrad av: Sotholms Härads Hembygdsförening (2018-11-29 03:46:16) Kontakta föreningen
Skapad av: Sotholms Härads Hembygdsförening (2017-09-08 07:01:03) Kontakta föreningen