Loppmarknad

Den 5 maj var det loppmarknad på Hembygdsgården:

Flaggorna hissade, loppisen öppen. Välkomna!

    Det var inte bara loppis ute utan även inne i Gula Villan:

Hopplockning av resterna efter dagens försäljning:Foto: Lena Håkansson


Editerad av: lena håkansson (2018-11-27 10:00:25)