Städdag

Den 21 april städades det på hembygdsgården både högt och lågt, ute och inne.

Foto Lena Håkansson


Editerad av: lena håkansson (2018-11-27 10:02:07)