Besök i Nynäshamns kyrka. 22 sept 2019

 

Söndagen den 22 september var Hembygdsföreningen på studiebesök i Nynäshamns kyrka,  som efter ett omfattande renoveringsarbete öppnades igen till advent 2018.

Kyrkoherde Louise Linder pratade om kyrkans tillblivelse. Kyrkan invigdes 1930 och ersatte då ett sjömärke på det höga berget ovanför hamnen.

Kyrkans Mariafiguren på väggen och två höga ljusstakar är gjorda av Nynäs-hamnskonstnären Sam Westerholm 1996. Korprydnaden invigdes 1985 och är gjord av Erik Sand. Altarskåpets figurer är Petrus och Paulus, som är Strängnäs stifts skyddspatroner, vid korsets fot är Maria och Johannes och längst upp till vänster finns nyckeln till Himmelriket.

Image

Några av kyrkans mässhakar och kalkkläden, från 1800-talet och några nyare, plockades fram. En del av det fina kyrksilvret kom också ut ur sitt skåp. Kollekthåven, något sliten, är numera omodern. Kontanterna är ju i stort sett utrotade.

      Image

Orgeln med 24 stämmor är från 1954 och renoverades 2007-2010 och fick då några stämmor till.

Ett fin votivskepp skänktes 1985 till kyrkan. Det är en modell av fregatten ”Eugenie” som 1851-53 genomförde den första svenska världsomseglingen genom Magellans sund.

Dopfunten är huggen ur att stort vitt marmorblock och blev färdig 1960. (Den gamla dopfunten från 1930 står längst ner i kyrkan).

Den som vill ha mer kött på benen, beträffande kyrkan och dess tillblivelse och historia är välkommen till Nynäshamns Hembygdsgård nästa sommar 2020, då utställningen i Trollstastugan kommer att handla om kyrkan och hamnen.

Utsikten från kyrkberget är storartad

Image
 
 
 
 
 
 
 

Image

 

Image


Editerad av: lena håkansson (2020-03-11 16:59:21)