Maria Landin berättar om ” Nynäshamn genom tid och rum”

Maria Landin  kommer och berättar  hela kommunens historia ända från början.
Lokal:  Samlingslokalen på Månberget.
Vikingavägen 15
Söndagen den 18 november kl.: 15.00
Kostnad 50.00 per person.
Kaffeservering.
Välkomna!