Årets sommarutställning i Trollstastugan på Hembygdsgården

Hembygdsföreningens utställning : ”Affärer i Nynäshamn från 1930-tal till 1980-tal” öppnade den 6 juni och är öppen alla sön- och helgdagar tom den 16 sept.

Utställningen är i huvudsak en fotoutställning med exteriörer och interiörer från olika affärer, som funnits i Nynäshamn från 1930-talet till 1980-talet, och som i vissa fall finns kvar fortfarande. Även affärsinnehavare och butiks-anställda finns med. En del rekvisita från olika affärer finns i montrarna. En karta visar var affärerna funnits och det syns tydligt att Nynäshamn hade två affärscentrum, ett nordligt (Kullsta) och ett sydligt (nuvarande centrum).

Fotona till utställningen är tagna av Gösta Nilsson och en del kommer från Nynäshamns Bildarkiv.

    

   

                                                      Text och foto Lena Håkansson