Otto Lindblads stipendiet


Image

Beskrivning: Otto Lindblad byst Fotograf: okänd

Tillkommelsen av Otto Lindblads stipendiet

 

Under hösten 2017 diskuterade Sösdala hembygd-och fornminnesförenings styrelse, möjligheten att göra något kring Otto Lindblad. Efter diskussioner kom idén upp att vi skulle skapa ett musikaliskt stipendium till minne av Otto Lindblad som var verksam i vår bygd under 1800-talet. Jonas Otto Lindblad, född i Karlstorps socken i Jönköpings län 31 mars 1809 och död i Norra Mellby socken 26 januari 1864, var tonsättare och dirigent. 1829 kom han till Lund där han blev anförare för de sångare som antog namnet Lunds Studentsångförening. 1847 blev han klockare i Norra Mellby. Invald i Kungl. Musikaliska akademien 1857. Otto Lindblad komponerade en stor mängd solo-, kvartett- och manskörssånger, däribland ”Längtan till landet” (’Vintern rasat ut …’) och ”Kungssången”.

 

Sösdala hembygds-och fornminnesförenings ordförande Karl Erik Olsson samt föreningens kassör Michael Wallenberg fick i uppdrag att sondera möjligheterna att skapa ett stipendium. Eftersom anknytningen mellan Lunds Studentsångförening och Otto Lindblad är stark, tillfrågades dessa om ett eventuellt deltagande. Svaret blev positivt. 

Då Sösdala hembygd-och fornminnesförening blivit sponsrade av Stiftelsen Mellby gård vad gäller underhåll och dyl. genom åren, ansåg Karl Erik att föreningen kunde fråga Rune Andersson om möjligheten att erhålla ett bidrag från Stiftelsen. Svaret blev även här positivt. Stiftelsen Mellby gård avsatte 300,000 kronor för ändamålet. 

Under våren 2018 togs beslut om att det tilltänkta stipendiet skall delas ut vart annat år med början år 2019 och att prissumman skall vara 50,000 kronor och delas ut till en ung lovande sångerska eller sångare. Karl Erik och Michael kontaktade Bengt Hall, ( mångårig chef för Malmö Opera och Kungliga Operan, som också sitter i prisjuryn för världens största musikpris, ”The Birgit Nilsson Prize” på en miljon dollar), säger:
– Det nya Otto Lindbladstipendiet, instiftat av bl.a. Mellby Gård och Sösdala Hembygds och Fornminnesförening är ett oerhört glädjande och angeläget initiativ, som fyller en mycket viktig funktion, nämligen att uppmärksamma och underlätta en fortsatt karriär för yngre talangfulla sångbegåvningarna i vårt land.

Bengt Hall var villig att med sitt kunnande delta i sökandet efter lämplig kandidat.

Hösten 2018 bildades Otto Lindblads kommittén bestående av Karl Erik Olsson sammankallande och Martin Löfström Sösdala hembygd-och fornminnesförening samt Michael Wallenberg, firmatecknare och Göran Persson ordförande i Otto Lindblads kören.

 

Förening:

Sösdala Hembygds- o Fornminnesförening

Skapad av: Martin Löfström (2019-01-10 15:31:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Martin Löfström (2019-01-12 18:21:23) Kontakta föreningen