Gamla skolan och fattighuset


SKOLAN

Då folkskolestadgan kom 1842 gav det en extra tyngd åt skolmästarens krav på en bättre undervisningsmiljö. Varje socken fick order om att inom fem år bygga ett skolhus. Det var vid byggandet av detta skolhus som fattigstugan blev ett tvåvåningshus. Av protokollet från visitationen den 6 september 1849 omtalas att skolhuset är av furubåle med rappade och kalkade väggar och byggt ovanpå fattighusets murar och således under samma tak. Skolans undervisning bedrevs under Lancasters metod. Skolsalen beräknades kunna hysa 90 skolbarn.

FATTIGSTUGAN

Redan 1801, den 6 september, konstaterade man på sockenstämman i Norra Mellby att församlingens fattighus var i sådant tillstånd att ej längre fyllde sitt ändamål. Därför ansågs det vara nödvändigt att bygga ett nytt hus för de fattigas härbärge. Men först den 21 januari 1815 beslöts vid förnyad överläggning att ett nytt fattighus skulle byggas. År 1816 stod den nya fattighusbyggnaden färdig, vilken hade förutom två rum för sex av sockens mest behövande, även innehöll rum för en blivande skolmästare.

Fattigstugan användes i 84 år (1816-1900) varefter verksamheten flyttades till Sandåkra.

Image

Beskrivning: Skolmuseet med fattigstuga belägen i bottenvåningens högra sida

Image

Beskrivning: Skolmuseet

Image

Beskrivning: interiör fattigstugan

Image

Beskrivning: Interiör fattigstugan

Image

Beskrivning: interiör fattigstugan

Image

Beskrivning: Fattigstugan

Image

Beskrivning: Fattigstugan eldstad

Image

 

Linneskåp i lärarbostad bild från våningen ovanför fattighuset

Image

Beskrivning: Textilier i lärarbostaden

Image

Beskrivning: Interiör Llärabostad

Image

Beskrivning: Kök i lärarbostaden

Image

Beskrivning: Kommod med tvättmöjligheter

Image

Beskrivning: Interiör skolsal

Image

Beskrivning: Skolsal

Image

Beskrivning: skolsalen

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Sösdala Hembygds- o Fornminnesförening

Skapad av: Martin Löfström (2018-11-22 18:58:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Martin Löfström (2020-09-21 20:37:27) Kontakta föreningen