Gamla skolan och Fattighuset

 

Skolan

Då folkskolestadgan kom 1842 gav det extra tyngd åt skolmästarens krav på en bättre undervisningsmiljö. Varje socken tillhölls att inom fem år bygga ett skolhus. Det var vid byggandet av detta skolhus som fattigstugan blev ett tvåvåningshus. Av protokoll från visitationen den sjätte september 1849 omtalas att skolhuset är av furubåle med rappade och kalkade väggar och byggt ovanpå fattighusets murar och således under samma tak. Skolans undervisning bedrevs enligt lancasters metod. Skolsalen beräknades kunna hysa 90 skolbarn.

Fattigstugan

Redan 1801 den 6 september konstaterade man på sockenstämman i Norra Mellby att församlingens fattighus var i sådant tillstånd att det ej längre fyllde sitt ändamål, därför ansågs det nödvändigt att bygga ett nytt hus för de fattigas härbärge. Men först den 21 januari 1815 beslöts vid förnyad överlägning att ett nytt fattighus skulle byggas. År 1816 stod den nys fattighusbyggnaden färdig vilken hade förutom två rum för sex av socknens mest behövande, även innehöll rumför en blivande skolmästare.

Fattigstugan användes i 84 år (1816-1900) varefter verksamheten flyttades till Sandåkra.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter