Välkommen till Sorsele Hembygdsförening!

Hembygdsområdet 1947 bildades Sorsele Turist- och Hembygdsförening vars främsta syfte var att rädda den kombinerade kvarn- och benstamp som låg vid Kvarnbäcken.
Där skapades så ett hembygdsområde och en byggnad från Gargnäs flyttades dit som senare blev den nuvarande hembygdsgården.

Hembygdsgården och den dit knutna verksamheten flyttades 1976 till Djupavan ”Sågavan” Holmen Sorsele samhälle och där ligger  hembygdsområdet idag.
1983 ombildades föreningen och heter numera Sorsele Hembygdsförening.

Bli medlem!
100 kr för enskilda, 150 kr för makar/sambor och 200 kr för föreningar

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter