Medlemskap


Information om olika medlemskap och hur man kan bli medlem

Alla, både yngre och äldre, vi behöver er som medlemmar

Medlemsavgift årsvis: 100 kr för enskild medlem eller 175 kr för familj

Kontakta någon i styrelsen, gärna med mail eller sms

Editerad av: Christer Buresson (2020-05-03 21:46:44)