Styrelse

STYRELSE  till årsmötet 2017 
Ordf  Kerstin Hallén  0767-964797
[email protected]
Vice ordf  Wivan Henricsson
0703-820933
[email protected]
Sekr Eva Håkansson 035-31536
[email protected]
Sekr Marianne Odermalm
0707-920750
[email protected]
Kassör Thomas Adolfsson
0703-101055
[email protected]
Hans-Erik Karlsson
0703-596963
[email protected]
Siv Elenvik 035-35115
[email protected]
ERSÄTTARE 
Kjell Andersson
[email protected]
035-30722      
Eva Berg
[email protected]
0705-864610
Bodil Frithiof
[email protected]
035-366 43
Hans Ramström
[email protected]
0705-746613
Gun Stanell Holmberg
[email protected]
035-32383
Åsa Landberg
0727-258842
 REVISORER 
 Ingrid Hylander  ordinarie
0708-568892
Anna-Brita Helmroth  0706-429903
STYRELSE  HERTZ MINNE 
ORDFÖRANDE Kjell Pihl
[email protected]
0703-885286
REVISORER
Roland Adler
[email protected]
0707-715723

Uppdaterad 2018-03-21

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter