Program


Planerade aktiviteter 2021

Tyvärr vet vi ju inte hur året kommer att gestalta sig så därför har vi i första hand bara planerat för
aktiviteter som kan hållas utomhus.

  • Söndag 28/3 kl.14.00 Årsmöte. Plats meddelas senare

  • Torsdag 13/5  kl. 09:00 Gökotta. Ta med picknickkorg

  • Fredag 25/6 kl. 14:30 Midsommarfest. Dans, underhållning, servering och lotterier.

  • Söndag 25/7 kl. 14:00 Friluftsgudstjänst. Kaffeservering.

  • Lördag 31/7 kl. 13:00-15:00 Hembygdens dag. Öppet hus, trädgårdsspel, tipspromenad, gårdsförsäljning, lotteri.

  • Söndag 1/8 kl. 13:00 Föreningen fyller 50 år. Vi bjuder på fika.

  • Torsdag 12/8 kl. 18:00 Allsångskväll. Ta med picknickkorg.

Se startsidan för de senaste uppgifterna!


 

Editerad av: Christer Odermalm (2021-01-14 10:49:28)