Kommittéer

GÅRDS- och ARKIVERINGS KOMMITTÉ

Lars Holmberg    sammankallande
035-32383
[email protected]

Wivan Henricson
0703-820933
Jan Larsson
035-125991
Lennart Rydén
0705-780175
Hans Svensson
035-30849
Ann-Sofie Olsson
035-34288

IT-KOMMITTÉ
Roy Svensson  sammankallande
0727-146793
[email protected]
Carl-Erik Rydberg
035-36381

KAFFEKOMMITTÉ
Rut Petersson
035-37514
[email protected]
Inger Karlsson
035-211095
Kerstin Kjellström
035-35005
Gun Stanell Holmberg
035-32383
[email protected]
Gerd Ström
0706-817421

REDAKTIONSKOMMITTÉN
Kerstin Hallén sammankallande
0767-964796
[email protected]
Thomas Adolfsson
0703-101055
Carl-Erik Rydberg
035-36381

RESEKOMMITTÉN
Per-Axel Bodetoft 
035-35354
[email protected]

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter