Hertz Minne

Hertz Minne invigdes sommaren 1916 som ålderdomshem
och var till ursprunget en donation av sönerna till kustridaren
och lantbrukaren Andréas Hertz vid hans hundraårsdag den
14 maj 1913. Den totala byggkostnaden uppgick till 27.584 kronor
varav donationen var nära hälften, men ökades vid den ene
donatorns frånfälle med ytterligare 10 000 kronor.
Byggnaden innehöll förutom ålderdomshem också lokaler för
kommunala sammanträden. 1920 kompletterades byggnaden
med ekonomibyggnad som i sin västra del rymmer brygghus
och cell för ”störiga gäster”. Dessa två rum är i stort sett intakta.
Byggnaden tjänade som ålderdomshem till hösten 1942 då
kvarvarande gäster flyttades till Vapnö.

Efter ombyggnad blev byggnaden kommunalhus 1948 och rymde
även kommunens bibliotek. I samband med kommunsamman-
slagningen 1974 överfördes äganderätten till ”Stiftelsen Hertz Minne”
att förvaltas av stiftelsen med bidrag från Halmstad kommun.

Styrelsen utses av Hembygdsföreningen med en revisor från Halmstad
stad. I stadgarna sägs att ändamålet med ”Hertz Minne” är att upplåta lokalerna till skälig hyra som samlingslokal för ortens förenings- ,
fritids-och kulturliv.

Den 21/8 1976 invigdes den till samlingslokal och arkiv renoverade ekonomibyggnaden.
Mer att läsa finns i Erik Hägges bok ”Söndrum i förvandling”

I samband med 100-års minnet av Hertz Minnes invigning
tog man fram en jubileumsskrift som finns att köpa av
Birgitta Nilsson tel. 0725-454185
eller via :   [email protected]

För att hyra lokaler på Hertz Minne ber vi Dig kontakta
Birgitta Nilsson tel. 0725-454185
eller via :   [email protected]

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter