Årsmöten


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I SÖNDRUMS HEMBYGDSFÖRENING
SÖNDAGEN DEN 11 JULI KL 14.00 PÅ SÖNDRUMS HEMBYGDSGÅRD BERGSGÅRD


OBS!!! UTOMHUS OM VÄDRET TILLÅTER ANNARS I LADAN
VI FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER

P R O G R A M:
SEDVANLIGA ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
KAFFE MED HEMBAKT
LOTTERI

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN

Årsmöteshandlingar 2021.pdf
Val till styrelser och kommittéer 2021
Samtliga personer som innehar styrelse- och kommittéuppdrag har ställt sig positiva till omval
respektive att kvarstå den tid som återstår på deras mandat.

Årsmötesprotokoll 2020.pdf
Årsmötesprotokoll 2019.pdf
Årsmötesprotokoll 2018.pdf
Årsmötesprotokoll 2017.pdf
Årsmötesprotokoll 2016.pdf
Årsmötesprotokoll 2015.pdf
Årsmötesprotokoll 2014.pdf
Årsmötesprotokoll 2013.pdf

Förening:

Söndrums Hembygdsförening

Ändrad av: Söndrums Hembygdsförening (2021-06-15 15:58:24) Kontakta föreningen
Skapad av: Söndrums Hembygdsförening (2013-05-02 14:10:42) Kontakta föreningen