Kulturmiljöpriset 2019: Bergshamrabibliotekets vänner


När vårt svenska välfärdssamhälle successivt växte fram efter andra världskriget kom flertalet institutioner att organiseras i offentlig regi och finansieras med skattemedel. Det har haft en stor betydelse för att vi alla ska ha ett bra liv. Men det räcker inte. Ett engagemang från enskilda människor är nödvändigt för en positiv samhällsutveckling och tillsammans kan människor åstadkomma mycket. Engagemanget finns i olika frågor och tar olika former. Den svenska hembygdsrörelsen med över 2000 föreningar, omkring 450 000 medlemmar och närmare fyra miljoner ideellt arbetade timmar per år är ett exempel.

Solna kulturmiljöpris ska delas ut till någon som gjort en betydelsefull insats för stadens kulturmiljö – den miljö som genom historien ständigt formas av människorna. Insatsen kan till exempel ha bestått i att förändra och utveckla kulturmiljön.

Under första halvåret 2019 har hembygdsföreningen särskilt uppmärksammat stadsdelen i stadens nordöstra hörn – Bergshamra. Den mycket välbesökta utställningen ”Bergshamra berättar” på hembygdsmuséet i Charlottenburgs gård hade inte varit möjlig att åstadkomma utan delaktighet från många människor som bor och lever i Bergshamra. Alla som sett utställningen har kunnat konstatera att det finns ett stort samhällsengagemang i Bergshamra, ibland omtalat som en särskild ”Bergshamraanda”.

Mitt på torget i Bergshamra centrum ligger en av samhällets viktigaste kulturinstitutioner – biblioteket – som drivs i offentlig regi och finansieras med kommunalskatten. Här har en mycket positiv utveckling skett de senaste åren. Enskilda människor engagerar sig i bibliotekets verksamhet och utveckling, vilket tillfört mervärden som annars inte varit möjliga att åstadkomma.

Gnistan som ursprungligen tände engagemanget var ett kommunalt beslut om att kraftigt minska öppethållandet på biblioteket. Aktiviteter ordnades och samtal med politiker och tjänstepersoner i Solna stad ledde fram till ett beslut att åter hålla biblioteket öppet med personal sex dagar i veckan. Idag är biblioteket en upplyst och lättillgänglig plats som samlar allt fler besökare och låntagare. Genom meröppet är biblioteket dessutom tillgängligt varje dag mellan klockan åtta på morgonen och tio på kvällen.

Men engagemanget stannade inte där. Det har gått vidare och bidragit till att biblioteket utvecklats till ett litet lokalt kulturhus. Bokcirklar har kommit igång och träffas i biblioteket lördagsförmiddagar och vardagskvällar. Välbesökta författarmöten, föredrag och högläsningar ordnas ungefär en gång i månaden. Vårfest, bokloppis, översättningstävling och novelltävlingar är andra inslag, liksom ett helt unikt samarbete med Bergshamraskolan.

Det är med glädje och stolthet som vi överlämnar Solna kulturmiljöpris 2019 till föreningen Bergshamrabibliotekets vänner.

Solna den 22 maj 2019

Solna hembygdsförening
Juryn för kulturmiljöpriset
Åsa Rundquist, Jörgen Mark-Nielsen och Johanna Molvin

Förening:

Solna Hembygdsförening

Ändrad av: Solna Hembygdsförening (2019-11-01 18:38:46) Kontakta föreningen
Skapad av: Solna Hembygdsförening (2019-11-01 15:41:41) Kontakta föreningen