Kulturmiljöpriset 2015: Ebba Åsman, Johannes Nygren, Oskar Hannu och Vilma Ogenblad


Vad betyder ordet hembygd? I Nationalencyklopedin står: Att det är den trakt där en person växt upp eller bott sedan länge och känner sig ha starka, livslånga band till. Att kärleken till hembygdens landskap, människor och historia förenar individen med hennes uppväxtbygd men också ortens människor med varandra.

Hembygden kan skildras på många sätt. Här på Charlottenburg finns föremålen från förr och regelbundet ordnar vi utställningar om alla tänkbara aspekter på hembygden. I stadshuset finns dokument, kartor och ritningar. I stadsbibliotekets Solnarum hittar man ett stort utbud av hembygdsböcker liksom ett antal filmer, de flesta med många år på nacken.

Idag konsumerar vi film via internet. Utbudet är närmast oändligt och konkurrensen om tittarna hård. Det krävs någonting extra för att sticka ut, men då kan också spridningen bli både snabb och vid. För oss som känner starka och livslånga band till Solna finns det nu en ny sådan film. Det är en ung film som skildrar en stad i förändring, gjord med ett modernt formspråk och dagens snabba klipp. En film som kan ses av alla – överallt.

Till tonerna av ”Lyckliga gatan” kryssar filmen runt mellan Råsunda, Hagalund och Filmstaden. Det är en härlig resa där ett flertal Solnabor i olika åldrar får komma till tals och ge sin bild av den egna hembygden, med dess förtjänster och brister. På en dryg kvart vävs vår kulturhistoria och samtid ihop till en spännande berättelse som bärs framåt av modern teknik, skön estetik och tonsäker musik.

Filmen är ett skolarbete av fyra förstaårselever på Södra Latins gymnasium. Inom hembygdsrörelsen, där medelåldern är relativt hög, gläds vi självklart när den uppväxande generationen väljer att fördjupa sig i hembygden, dokumentera den och berätta dess historia på ett sätt som kan tilltala människor i alla åldrar.

Solna hembygdsförenings vision är att lära av historien, leva i nuet och bry sig om framtiden. Filmen som bär titeln ”Kärnan! – kulturberättelser från Solna” ligger mycket väl i linje med vår vision. Det inger hopp om ett fortsatt framtida engagemang för vår hembygd.

Det är med glädje vi tilldelar Ebba Åsman, Johannes Nygren, Oskar Hannu och Vilma Ogenblad Solna hembygdsförenings kulturmiljöpris 2015.

Solna den 3 juni 2015
Solna hembygdsförening
Juryn för kulturmiljöpriset
Ulla Larsson, Jörgen Mark-Nielsen och Caroline Strand

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: Jörgen Mark-Nielsen (2018-12-31 19:03:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Mark-Nielsen (2018-12-31 21:34:49) Kontakta föreningen