Kulturmiljöpriset 2018: Stiftelsen Filmstadens kultur


För drygt 100 år sedan började det nya samhället Råsunda att växa fram med både stenhus och villor. Och just här bestämde sig Svensk Filmindustri år 1919 för att bygga världens modernaste anläggning för filminspelning.

Den första filmen som spelades in här var Körkarlen, baserad på Selma Lagerlöfs berättelse. Sedan fortsatte filmandet i många år. Med flera kända regissörer, fotografer och många skådespelare. Ingmar Bergmans Hets, Det sjunde inseglet, Jungfrukällan och Persona hör nog till de mest omtalade. Totalt blev det 440 filmer. Men, efter 50 år var det slut. År 1969 var Filmstadens saga all. På sikt skulle alltihop rivas och ersättas med bostäder. Där kunde historien ha slutat.

Men det fanns de som ville annorlunda. Föreningen ”Bevara gamla Filmstaden” samlade in många namn för ett bevarande. Till slut landade det hela i en kompromiss – Filmstadens unika kulturmiljö skulle till stor del bevaras samtidigt som Filmstadens övriga mark skulle bidra till att minska bostadsbristen i Stockholmsområdet. Också där kunde historien ha slutat.

Men det visade sig att värnandet av kulturmiljön hade skapat ett engagemang och ett intresse inte endast för Filmstaden som sådan utan också för film och filmhistoria. Ett engagemang och intresse som år 2002 kom att kanaliseras i en stiftelse som allt sedan dess verkar för att levandegöra filmarvet i Filmstaden.

Genom åren har stiftelsen bland annat arbetat fram en kontinuerlig guidningsverksamhet, ett nätverk för filmpedagogisk utveckling inom Solnas skol-, kultur- och fritidsverksamhet, en fast scenplats, olika evenemang samt ett nära samarbete med Filmstadens näringsidkare och kulturarbetare. Och ett våffelcafé. I år ordnas en stor utomhusutställning till minne av Ingmar Bergman som föddes för precis 100 år sen och varje år i augusti är det dags för Filmstadens dag som är mycket händelserik och spännande att besöka.

Solna kulturmiljöpris delas årligen ut av hembygdsföreningen till en person eller sammanslutning som gjort en betydelsefull insats för stadens kulturmiljö, den miljö som genom historien ständigt formas av människorna. Insatsen skall ha bestått i att på ett positivt sätt bevara, forma, utveckla, förändra eller dokumentera kulturmiljön.

Årets pristagare har under 15 års tid gjort just detta – bevarat och dokumenterat, men också förändrat och utvecklat den historiska miljön i Filmstaden. Med utställningar, guidningar, temadagar och andra aktiviteter har man delat med sig av kunskaper och minnesbilder på ett engagerande sätt till såväl oss Solnabor som till gäster från andra orter. Gamla Filmstaden har blivit en levande prydnad inte bara för Råsunda utan för hela Solna.

Det är med glädje och stolthet som vi överlämnar Solna kulturmiljöpris 2018 till Stiftensen Filmstadens kultur.

Solna den 30 maj 2018

Solna hembygdsförening
Juryn för kulturmiljöpriset
Åsa Rundquist, Jörgen Mark-Nielsen och Johanna Molvin

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: Jörgen Mark-Nielsen (2018-12-31 19:00:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Mark-Nielsen (2019-11-01 18:39:38) Kontakta föreningen