Kulturmiljöpriset 2017: Anders Arhammar


Nu på tisdag den 9 juni är det precis 190 år sedan Johan Olof Wallin, en av våra mest kända psalmdiktare och sedermera ärkebiskop, invigde vad som de första 100 åren kallades för ”Nya kyrkogården”.

Men som sedan 90 år tillbaka går under namnet Stockholms norra begravningsplats. Av detta namn kan man lätt förledas tro att den ligger i Stockholm, men den ligger – och har alltid legat – i Solna.

Platsen omges av Solna kyrkväg, Banvaktsvägen, Hagavägen och Uppsalavägen. Mellan dessa fyra vägar ryms hela 62 hektar milt tuktad natur och omkring 33 000 gravar, vilket gör den till en av Sveriges största kyrkogårdar. En imponerande anläggning som också är en av Solna stads viktiga gröna lungor.

Begravningsplatsen är ett vackert område med stor variation och omväxling samt mängder av mänskliga spår i harmoni med naturen. Flera skulpturer, reliefer och andra konstnärliga utsmyckningar är skapade av några av Sveriges mest framstående skulptörer.

Mycket växtlighet omger och skuggar gravarna. Här finns lövträdsalléer samt klippta häckar och buskar.

Här finns enkla gravar, stora gravar, fantasifulla gravar, vanliga gravar och även gravstenar som är verkliga konstverk liksom ett och annat mausoleum. Här kan vi låta tankarna gå till de människor som levat och verkat före vår tid.

Och här kan vi påminnas om kända personer som fått sin sista vila just på denna plats. En plats vars själ präglas av historia och kontinuitet, en plats som förtjänar mer uppmärksamhet än vad den har idag.

Men det är också en plats som vi Solnabor kanske inte besöker särskilt ofta. Fast det finns en person som har gjort väldigt många besök här. Med kamera och anteckningsblock i högsta hugg. Syftet har varit att dokumentera platsen, berätta om den och därmed göra den ännu mer tillgänglig och intressant för oss Solnabor och alla andra som gästar vår stad.

Genom modern teknik – internet och webb – har begravningsplatsen gjorts tillgänglig och intressant för oss som bor i Solna och andra intresserade över hela världen. Webbplatsen rymmer nu vackra foton på 700 gravstenar och konstverk.

Här får vi hjälp att hitta till kända personers gravplats och vi får länkar till det digitala uppslagsverket Wikipedia, där vi kan stilla nyfikenheten om personen ifråga.

Men det kommer mer. Det finns planer på att komplettera webbplatsen med korta filmer. Och det finns planer på att göra en motsvarande webbplats som handlar om Solna kyrkogård.

Solna kulturmiljöpris ska föräras en person som gjort en betydelsefull insats för stadens kulturmiljö. På webbplatsen ”www.norrabegravningsplatsen.se” dokumenteras en viktig del av vår kulturmiljö på ett sätt som engagerar och som lockar till besök och promenader.

Årets kulturmiljöpristagare har en attityd som präglas inte bara av nyfikenhet och upptäckarlust utan minst lika mycket av generositet och en vilja att dela med sig av sina kunskaper.

Arbetet har bedrivits under flera år på eget initiativ och helt med egna resurser. En sådan attityd vill vi gärna lyfta fram, eftersom den är nödvändig för att vi tillsammans ska förmå att värna om vårt kulturarv.

Det är med glädje vi tilldelar fotografen och författaren Anders Arhammar Solna hembygdsförenings kulturmiljöpris 2017.

Solna den 1 juni 2017

Solna hembygdsförening
Juryn för kulturmiljöpriset
Ulla Larsson, Jörgen Mark-Nielsen och Johanna Molvin

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: Jörgen Mark-Nielsen (2018-12-31 18:58:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Mark-Nielsen (2018-12-31 21:35:14) Kontakta föreningen