Vår vision


En engagerad och livaktig förening som är känd av Solnaborna och som

  • lär av historien

  • lever i nuet och

  • bryr sig om framtiden.

Vad innebär visionen?

  • Vi lär av historien genom att samla och ta till oss av historiska fakta, föremål, bilder, texter och vittnesbörd med anknytning till Solna, för att vi och de som kommer efter oss skall kunna tolka sin samtid och forma sin framtid med hjälp av människornas historiska erfarenheter och i ljuset av samhällets kontinuerliga utveckling.

  • Vi lever i nuet genom att bedriva en livaktig verksamhet som består dels i att ordna arrangemang kring kultur och kultur-miljö i vid bemärkelse och dels i att ge oss ut i Solna för att lära oss om stadens hus, bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, kultur och natur.

  • Vi bryr oss om framtiden genom att verka för en modern stad som tar tillvara viktiga historiska värden och som utvecklas i harmoni med naturen och där alla invånare har möjlighet att forma sina egna livsprojekt samt vara delaktiga i samhällets utveckling.

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-23 21:42:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Solna Hembygdsförening (2021-12-07 17:58:34) Kontakta föreningen