Våra utgångspunkter för ställningstaganden i plan- och miljöfrågor


Hembygdsföreningen får ibland möjlighet att yttra sig till kommunen kring olika förslag som rör bland annat plan- och miljöfrågor.

Hembygdsföreningens grundläggande utgångspunkt vid granskning av remitterade förslag är föreningens vision som säger att vi skall lära av historien, leva i nuet och bry oss om framtiden. Med denna utgångspunkt bedöms förslagen utifrån hur bra de överensstämmer med följande sju kriterier.

En stad som värnar sina kulturmiljöer

Stadens kulturmiljöer, dvs. de miljöer som skapats av människor, skall värnas så att vi kan tolka vår samtid och forma vår framtid med stöd av människornas historiska erfarenheter.

En vacker stad

Staden skall vara vacker – skönhetsvärden skall beaktas både i kulturmiljön och i naturmiljön. Människor mår bra av att se och höra vackra saker. Staden som en sinnenas trädgård.

En levande stad

Staden skall vara en plats för allehanda mänskliga aktiviteter – arbete, näringsliv, handel, kultur, idrott, fritidsliv – och för stimulerande möten mellan människor.

En stad för alla

Staden skall vara en trygg hembygd för sina invånare och öppen och välkomnande för sina besökare – oavsett kön, nationalitet, inkomst, ålder, boende, arbete och andra egenskaper där vi är olika.

En fungerande stad

Staden måste fungera praktiskt för att underlätta vardagslivet för stadens invånare och besökare. Därför behövs en genomtänkt planering och en väl fungerande infrastruktur.

En miljövänlig stad

Staden och dess aktiviteter skall belasta miljön så lite som möjligt, grönområden skall finnas tillgängliga och genomfartstrafiken och dess störningar skall begränsas.

En modern stad

Staden förändras och vi med den. Hembygdsperspektivet handlar inte bara om att bevara historien utan lika mycket om nutiden och framtiden. Det behövs en kritisk utvecklingsoptimism.

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: (2012-12-27 11:45:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Solna Hembygdsförening (2021-01-03 18:37:27) Kontakta föreningen