Kulturmiljöpriset 2011: Maryanne Hansén


Vem vet mest om Solna? Ja, svaret på den frågan får vi i november månad varje år. Då är det final i föreningens tävling i hembygdskunskap för alla fjärdeklassare i stadens skolor. En final som går av stapeln i Solnas fullmäktigesal. Syftet har allt sedan starten för fem år sedan varit att öka intresset för hembygden liksom kunskaperna om staden bland eleverna samt att inspirera lärarna att bidra därtill.

Men arbetet med skoltävlingen börjar långt innan finalen. Redan under vårterminen i tredje klass är det dags att hjälpa lärarna med lektioner i hembygdskunskap och i början av hösten ska tipsfrågor ut till alla fjärdeklassare i stadens skolor. Nästa uppgift är att klura ut lagom svåra frågor till finalen i stadshuset.

Det finns en person som under alla år med stort engagemang verkat för att höja och värna skoltävlingens kvalitet och som med en drivkraft utöver det vanliga lagt ner ett stort arbete på tävlingen. Som varit ute i skolorna många gånger och berättat om hembygden, som skapat lagom svåra och välformulerade frågor, som ständigt haft idéer om hur tävlingen kan bli bättre, som jagat sponsorer bland stadens näringsliv, som engagerat spännande gäster för att illustrera de frågor som ställs vid finalen, som sett till att finalistlagen känner sig trygga i den lite allvarliga och högtidliga miljö som stadens fullmäktigesal är och som bidragit till att tävlingens signum mer handlar om kunskapsinhämtande än om konkur-rens, utan att spänningsmomentet går förlorat. Som arbetat för att skoltävlingen ska bli ett både roligt och minnesvärt inslag i skoltiden. Helt enkelt en tävling på barnens villkor.

Dessa insatser har varit helt avgörande för att göra skoltävlingen till vad den är idag, för att den väckt allt större intresse och rönt allt större uppskattning, och nu är på väg att bli en tradition i staden. En tävling som engagerar inte bara lärarna och barnen utan faktiskt också deras föräldrar och som ger eko i ännu vidare kretsar.

Idag vill vi uppmärksamma dessa insatser för tävlingen som nu firat femårsjubileum. Det handlar om en verkligt betydelsefull insats för stadens kulturmiljö. Det är med glädje som vi tilldelar Maryanne Hansén Solna hembygdsförenings kulturmiljöpris år 2011.

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: (2013-02-01 23:36:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Solna Hembygdsförening (2018-12-31 21:33:49) Kontakta föreningen