Kulturmiljöpriset 2010: Lars Lagerås


Solna har en spännande och intressant historia, som avsatt många spår. Det finns en mängd information om vår hembygd, lagrad på olika sätt och utspridd på flera olika arkiv. Den är inte särskilt lätt att tillgodogöra sig. Men om informationen samlas och struktureras på ett logiskt och överskådligt sätt kan den bli till glädje och nytta för många av oss hembygdsvänner.

Årets pristagare, som är utbildad arkitekt, har under flera års tid grävt i arkiven och ställt samman det han hittat på ett begripligt sätt i ett flertal olika skrifter. Ett av hans alster beskriver till exempel försvunna krogar, skolor och stationer i Solna. I ett annat förtecknas alla fina gårdar och herrgårdsanläggningar, fantas-tiska snickarglädjevillor och spännande hyreshus i jugend och nationalromantik, vilka rivits sedan Solna blev stad.

Han har också, på uppdrag av Solna stad, gjort en inventering av all bebyggelse i staden från 30-, 40- och 50-talen. Varenda byggnad beskrivs och återges i text respektive bild.

Årets pristagare har arbetat i det tysta. Ett träget rotande i arkiv kombinerat med en förmåga att skapa god struktur har lett till värdefulla och användbara resultat. Sådan hembygdsforskning är viktig. Den öppnar möjligheter inte bara för enskilda människor som vill ta del av sin egen historia utan också för oss i hembygds-rörelsen som vill lära av historien genom att studera och följa det egna lokalsamhällets utveckling.

Idag vill vi uppmärksamma detta mångåriga och ideella arbete med att samla och
tillgängliggöra fakta om Solnas kulturmiljö. Det är med glädje vi tilldelar Lars Lagerås Solna hembygdsförenings kulturmiljöpris år 2010.

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: (2013-02-01 23:54:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Solna Hembygdsförening (2018-12-31 21:33:33) Kontakta föreningen