Kulturmiljöpriset 2009: Kent Fernström


För 40 år sen revs det gamla Hagalund. Och sakta bleknar våra minnesbilder bort. Både dom vi har i bakhuvudet och dom vi har i fotoalbumet.

Men bilden av gamla Hagalund kommer aldrig att helt försvinna. En tredimensionell modell står som garant för att husen, miljöerna, färgerna och stämningarna kan bevaras till eftervärlden.

I år är det tio år sedan Kent Fernström började bygga sin modell av 1940-talets Hagalund. Genom en oerhört noggrann, tålmodig, envis och långvarig arbetsinsats har Kent skapat en unik modell av ett förgånget stadslandskap. En modell i skala 1:200 på hela 30 kvadratmeters yta och som sägs vara den största av sitt slag i hela landet.

Många Solnabor och nyfikna besökare i vår stad har genom åren studerat och beundrat Hagalundsmodellen. Den är lätt att ta till sig och den ger historien liv; den ger mersmak och sätter igång fantasin. Vi som är äldre får hjälp att minnas hur det en gång var och vi som är yngre får hjälp att förstå hur det faktiskt var en gång.

Men Kent har inte nöjt sig med enbart Hagalund, utan byggt vidare på sin modell. Nu rymmer den också Vasalund och av Råsunda vissa delar. Det är många Solnabor som hoppas att den med tiden ska bli ännu större.

Idag vill vi uppmärksamma detta tioåriga slit för att dokumentera och tillgängliggöra en viktig del av Solnas kulturmiljö. Det är med glädje vi tilldelar Kent Fernström Solna hembygdsförenings kulturmiljöpris år 2009.

 

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: Jörgen Mark-Nielsen (2013-02-01 23:56:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Solna Hembygdsförening (2018-12-31 21:35:55) Kontakta föreningen