Kulturmiljöpriset 2008: Monica Wibom och Max Wibom


Huvudsta gård hade redan flera hundra år på nacken när den nuvarande bebyggelsen med huvudbyggnad, flyglar och uthus tillkom mellan mitten av 1700- och början av 1800-talet.

År 1817 kom Huvudsta gård i släkten Wiboms ägo och där har den stannat. Idag residerar sjätte generationen Wibom på gården. Max och Monica Wibom flyttade som unga in i den södra flygeln år 1957 och har alltsedan dess lagt ner ett omsorgsfullt arbete för att återge gården dess ursprungliga karaktär och därmed gjort den till en av Solnas pärlor.

Flygeln har fått ett 1700-talsutseende både in- och utvändigt samtidigt som hela gårdsmiljön rustats upp på ett sätt som bevarar detta kulturhistoriska arv mitt i ett av Solna stads längsta, värdefullaste och vattennära grönstråk. Det är med glädje vi tilldelar Max och Monica Wibom Solna hembygdsförenings kulturmiljöpris år 2008.

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: Jörgen Mark-Nielsen (2013-02-01 23:57:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Solna Hembygdsförening (2018-12-31 21:33:11) Kontakta föreningen