Bli medlem

Bli medlem i Solna hembygdsförening och

  • du blir inbjuden till föreningens programverksamhet med bland annat studiebesök, kulturaftnar och stadsvandringar

  • du får tidskriften Charlottenburgsbladet hem i brevlådan två gånger om året

  • du ger hembygdsföreningen ett viktigt ekonomiskt stöd

Anmäl dig som medlem enklast genom att betala in medlemsavgiften 150 kronor på föreningens plusgiro 13 29 17-6. Kom ihåg att tydligt ange ny medlem, namn och adress.

Föreningar och företag kan också bli medlemmar i hembygdsföreningen. Medlemsavgiften är då 500 kronor.

Alternativt kan du använda formuläret här nedanför. Vi kommer då att skicka information och inbetalningskort.

Jag vill bli medlem i Solna hembygdsförening.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din adress (obligatoriskt)

Din postadress (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer

Din e-post (obligatoriskt)

Bilden föreställer Stora Frösunda herrgård. Den ursprungliga byggnaden var en liten gustaviansk herrgård som uppfördes på 1780-talet. År 1896 gjordes en omfattande tillbyggnad som ”kapslade in” den lilla herrgården. Stora Frösunda gavs då ett utseende i enlighet med det sena 1800-talets romantiska ideal, ett utseende som den har än idag. Herrgården har ett stort kulturhistoriskt värde. Fastigheten ägs sedan 1996 av ett dataföretag som bedriver sin verksamhet i herrgården.