Solna kulturmiljöpris

Solna hembygdsförening delar årligen ut ett pris till en person som gjort en betydelsefull insats för stadens kulturmiljö. Med kulturmiljö avses den  miljö som genom historien ständigt formas av människorna. Insatsen skall ha bestått i att på ett positivt sätt bevara, forma, utveckla, förändra eller dokumentera kulturmiljön.

År 2017 delas priset ut på på Charlottenburgskvällen torsdagen den 1 juni.

Pristagaren utses av en jury som i år består av Ulla Larsson, ordförande i hembygdsföreningen, Jörgen Mark-Nielsen, vice ordförande i hembygdsföreningen och Johanna Molvin, konst- och kulturstrateg i Solna stad.

Alla är välkomna att nominera pristagare till 2017 års kulturmiljöpris. Skicka din nominering med motivering till Ulla Larsson, Solna hembygdsförening, Bollgatan 12, 169 51 Solna. Märk kuvertet ”Kulturmiljöpris 2017”. Vi vill ha nomineringen senast den 31 mars 2017.

Dessa personer har tilldelats Solna kulturmiljöpris:

2015: Ebba Åsman, Johannes Nygren, Oskar Hannu (bilden) och Vilma Ogenblad för att som ett skolarbete på Södra Latins gymnasium gjort filmen ”Kärnan! – kulturberättelser från Solna” som väver ihop vår hembygds kulturhistoria och samtid på ett spännande sätt och gjort filmen tillgänglig för alla på internet.

>> Läs motiveringen

2014: Teater SAT för att i 25 år ha utvecklat och förgyllt kulturlivet i Solna genom ett stort antal amatörteaterföreställningar i stadens kulturmiljöer.

>> Läs motiveringen

2013: Kjerstin Dellert för ett enormt arbete med att återställa Confidencen intill Ulriksdals slott som en modern rokokoteater.

>>Läs motiveringen

2012: Urban Dahlberg för inlevelsefull dokumentation av Råsundastadion och
Solnas idrottshistoria.

>> Läs motiveringen

 

2011: Maryanne Hansén för stort engagemang och stora arbets-insatser för hembygdsföreningens tävling för skolelever i fjärde klass.

>> Läs motiveringen

 

2010: Lars Lagerås för noggrann inventering av både befintlig och riven bebyggelse i Solna.

>> Läs motiveringen

 

2009: Kent Fernström för tio års slit med att bygga den fantastiska Hagalundsmodellen.

>> Läs motiveringen

 

2008: Monica och Max Wibom för att under 50 års tid ha arbetet med att återge Huvudsta gård dess ursprungliga karaktär.

>> Läs motiveringen

 

2007: Lena Olsson Petrén för att hon byggt upp Olle Olsson Hagalund-muséet.

>> Läs motiveringen

 

2006: Karin Karlsson för att hon lett ett stort antal studiecirklar om Solna.

>> Läs motiveringen

 

2005: Berit Fransson för att hon lett en ett stort antal guidade vandringar genom Solna.

>> Läs motiveringen

 

2004: Paul Gustafsson för att han skrivit en spännande vykortsbok om Solna.