Vår historia

1921 Den 1 november möts ett antal hembygdsvänner och beslutar att bilda föreningen.

1922 För att göra föreningen känd ordnas för första gången en hembygdsafton i församlingshuset.

1923 Föreningens stadgar godkänns.

1924 Föreningen upprättar en skiss till en bygdegård.

1925 Föreningen börjar utge årsskrifter, en utgivning som upphör några år in på 30-talet.

1930 Planerna på en bygdegård skrinläggs och i stället planeras byggnation av en flygelbyggnad till S:t Martins stall.

1935 Planerna på en byggnad intill S:t Martins stall skrinläggs och i stället planeras en förhyrning av Falkenerarbostället.

1937 Den 1 oktober öppnar det nya  hembygdsmuséet i Falkenerarbostället.

1946 Den 15 november firar föreningen sitt  25-årsjubileum i Hagalunds skola och hedras av kronprinsparet Gustav-Adolf och Louise med sin närvaro.

1955 Diskussionen om att flytta hembygdsmuséet till en mer central plats i staden påbörjas.

1958 Föreningen förstärker  kassan genom att sälja korv och glass vid fotbolls-VM på Råsundastadion.

1967 Solna Hembygdsmuseum flyttar till Charlottenburgs gård.

1971 Den 21 april firar föreningen sitt 50-årsjubileum på Karlbergs slott.

1974 Föreningen börjar arrangera årliga sommarfester – Charlottenburgsdagen.

1988 Föreningens tidning Charlottenburgsbladet utkommer med sitt första nummer.

1993 Föreningen arrangerar för första gången Budkavlen – en temadag för alla länets hembygdsföreningar.

1994 Smedjan flyttas från Nedre Frösunda till Charlottenburg.

1996 Föreningen firar sitt 75-årsjubileum på Karlbergs slott.

2000 Föreningen arrangerar för andra gången Budkavlen – en temadag för alla länets hembygdsföreningar.

2001 Föreningen öppnar en egen webbplats på Internet.

2011 Den 25 mars firar föreningen sitt 90-årsjubileum på Karlbergs slott.

2012 Under våren invigs Flygeln på Charlotenburg med Solna skolmuseum och Kent Fernströms Hagalundsmodell.